Kviz znanja iz oblasti sigurnosti u saobraćaju i saobraćajne kulture

Menprom

Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja organizuje Kviz znanja iz oblasti sigurnosti u saobraćaju i saobraćajne kulture za srednjoškolce  29. novembara 2019. godine sa početkom u 10:00 sati u velikoj sali Bosanskog kulturnog centra Tuzla (BKC Tuzla).

Reha Centar

Na Kvizu znanja iz oblasti sigurnosti u saobraćaju i saobraćajne kulture  će učestvovati ukupno 11 timova iz 7 srednjih škola sa područja Tuzlanskog kantona koje u svom sastavu imaju stručna usmjerenja iz oblasti saobraćaja (vozači motornih vozila, tehničari drumskog saobraćaja i tehničari bezbjednosti u drumskom saobraćaju).

Prije samog održavanja Kviza znanja predstavnici Ministarstva obrazovanja i nauke, Ministarstva unutrašnjih poslova, BIHAMK-a , doo Nipex će održati prezentacije koje se odnose na sigurnost saobraćaja na području Tuzlanskog kantona. Također, će svoju životnu priču da ispriča gospođica Almedina Čamdžić kao osoba koja je preživjela tešku saobraćajnu nezgodu.

Navedena manifestacija treba da okupi oko 300 učenika koji će imati priliku da nešto više čuju o sigurnosti u saobraćaju, te posljedicama ne poštovanja saobraćajnih pravila i propisa.

Svjedoci smo sve većeg broja saobraćajnih nezgoda koje se događaju na putevima na području Bosne i Hercegovine, pa tako i na području Tuzlanskog kantona. U navedenim saobraćajnim nezgodama u određenim slučajevima, ne tako rijetko, kao pješaci ili putnici u vozilima znaju se naći i djeca. Posljedice u takvim nezgodama mogu biti fatalne po tu kategiriju učesnika u saobraćaju. Kako bi se uticalo na smanjenje tih posljedica, a na djeci zanimljiv i motivirajući način, kroz edukaciju i takmičenje, ovim projektom želimo podići njihov nivo znanja o sigurnosti saobraćaja, saobraćajnim pravilima, pravilima ponašanja u saobraćaju, saobraćajnoj kulturi i posljedicama ne poštovanja saobraćajnih pravila i propisa.

Kroz edukaciju djece, postiće se kod istih razvijenje svijesti o načinu njihovog ponašanja u saobraćaju, a sve u cilju da takvim ponašanjem kao učesnici u saobraćaju spriječe nastanak saobraćajne nezgode ili ukoliko do iste dođe da posljedice budu što manje.

aktuelno.ba

Komentari

Komentara