Kriteriji za sufinansiranje troškova prevoza učenika osnovnih škola

Vlada TK donijela je Odluku o utvrđivanju kriterija za sufinansiranje troškova prevoza učenika osnovnih škola za period januar – mart školske 2014/2015. godine. Odobreno je sufinansiranje troškova linijskog i vanlinijskog prevoza učenika osnovnih škola Tuzlanskog kantona za period januar – mart školske 2014/2015. godine u iznosu od 50% mjesečne karte u linijskom prevozu, odnosno 50% iznosa utvrđenog pismenim ugovorom između prevoznika i korisnika usluga u vanlinijskom prevozu.

Riječ je učenicima koji stanuju na udaljenosti većoj od četiri kilometra od najbliže škole, a nisu obuhvaćeni subvencijama po drugim propisima i općim aktima kao i sa prebivalištem na području TK te na udaljenosti većoj od četiri kilometra od najbliže škole, koji pohađaju kao najbližu osnovnu školu na području drugog kantona.

Izuzetno, Vlada TK može odobriti sufinansiranje troškova prevoza u iznosu od 50% iznosa utvrđenog pismenim ugovorom između prevoznika i korisnika usluga u vanlinijskom prevozu za učenike kojima je Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta dalo saglasnost za upis škole van njihovog školskog područja.

Prema ovoj odluci, vanlinijski-namjenski prevoz učenika može biti organizovan u slučaju nepostojanja redovnog linijskog. Iznos ukupne ugovorene mjesečne karte u linijskom prevozu ne može biti veći od iznosa mjesečne karte koju najpovoljniji prevoznik obračunava za iste relacije i istu kategoriju korisnika usluga.

S obzirom da je na snazi Odluka o privremenom finansiranju Tuzlanskog kantona za period od 1.1. do 31.3.2015. godine predloženo je sufinansiranje u iznosu od 50%, kao što je to bilo planirano u 2014. godini.

aktuelno.ba

Komentari

Komentara