Kristijan Smiljanić: Zašto će BlockChain i Bitcoin radikalno transformisati ekonomiju i društvo

Spread the love
Rental Travel

 Bitcoin je digitalna i globalna valuta. Stvorena je 2009. godine od strane lica ili grupe ljudi pod pseudonimom Satosi Nakamoto. Usvajanje bitcoina i njegovo korištenje je u svakodnevnoj ekspanziji. Prihvatili su ga ne samo potrošači već i mnoge kompanije koje žele da iskoriste prednosti bitcoina. Dnevno se napravi preko $200.000.000 transakcija. Njihov broj i vrijednost rastu iz dana u dan.

Reha Centar

U sklopu javnih predavanja koje organizuje Prirodno matematički fakultet u Tuzli u saradnji sa lokalnim IT kompanijama jučer je Mr. Sci. Kristijan Smiljanić, dipl.ing.el.teh., direktor i vlasnik kompanije Leftor d.o.o. Tuzla održao predavanje na temu “Zašto će BlockChain i BitCoin radikalno transformisati ekonomiju i društvo“.

kristijan-predavanje_800x420Kristijan Smiljanić je predavanje započeo vodeći nas kroz historiju nastanka novca, potrebe za transakcijama, nastanka modernog bankarstva pa sve nastanka Bitcoina, prve digitalne valute iz koje ne stoji ni jedna banka niti ijedna država. Do prve globalne nezavisne svjetske valute. Takođe objasnio je i osnovne tehnološke principe  koji su omogućili i da takva valuta postoji, i da njena nezavisnost bude garantovana.

Učestalo jačanje i slabljenje dolara i ostalih valuta, kao i sve veća nesigurnost u modernom bankarstvu, pojava globalnih ekonomskih kriza, doveli su do interesovanja investitora, trgovaca a i običnih građana za virtuelnu valutu bitcoin čija je najveća prednost upravo sigurnost, transparentost i to što ne ovisi o odlukama država ili svjetskih banki. Sve više i više trgovina prihvata ovu valutu, te isporučuje robe i usluge plaćene ovom valutom. Sve više korisnika poseduje bitcoine i trguje sa njima. O čemu je tačno riječ za čitatelje Fronta Slobode pojašnjava vlasnik kompanije Leftor Kristijan Smiljanić:

“Do nedavno internetom su se slale samo informacije. Korisnici su na primjer mogli poslati fotografiju kao E-mail prilog i druga strana bi dobila poslanu fotografiju. Tačnije rečeno dobila bi kopiju poslane fotografije. U ovom transferu fotografija ostaje i kod onoga ko ju je poslao, ali i kod onoga ko ju je primio. I manje više za informacije ovo je dobro i omogućava i brzo širenje informacija i njihovo kopiranje. To je načinilo internet zanimljivim i velikim izvorom informacija i internet je pružio svakome mogućnost da plasira informacije.

Za neke druge vrste informacija, posebno one koje barataju sa vrijednošću, izuzetno je važno ako neko pošalje vrijednost drugoj osobi, da se zna da onaj koji ju je poslao više je nema, te da je ima samo onaj ko je poslanu vrijednost primio. Recimo, ako osoba A šalje osobi B novac, jako je bitno da nakon transakcije osoba A nema taj novac a osoba B ima taj novac. To je razlog zašto se internet nije mogao direktno koristiti za slanje vrijednosti, jer šalje kopije podatka. I zato su nam uvjek trebale banke ili slične ustanove, da bi one znale i pazile na to ko je kome poslao novac, koliko novca, da bude sve regularno i da garantuju da Osoba A više nema poslani novac, a da osoba B ima primljeni novac.

BlockChain tehnologija je omogućila upravo to da se neka vrijednost pošalje putem interneta od strane osobe A osobi B, te da se pouzdano, sigurno i transparentno zna da je osoba A imala tu vrijednost prije slanja i da je nakon slanja više nema, i da je osoba B ta koja sad posjeduje tu vrijednost – i najbitnije u cijeloj transakciji je da obavljena bez posredovanja banke ili bilo koje treće strane.

U tome je cijela revolucija. Internetom se sad mogu slati vrijednosti a to nikad nije moglo ranije.

Ova tehnološka inovacija je omogućila da se preko interneta šalju i primaju vrijednosti kao što je novac, dionice, ugovori, vlasništva nad zemljom, udjeli u firmama ili biznisima… Direktno.

Znači, tehnologija omogućava npr. da neko ko je vlasnik 10% neke firme, hipotetski može poslati 4% vlasništa drugoj osobi, preko interneta, slično i jednostavno kako se šalje e-mail, i da cijeli svijet zna da on sad ima samo 6% firme a da ta druga osba ima 4%.”

kristijan-predavanje-1_800x420
Nakon 7 godina od nastanka dnevne transakcije preko $200.000.000

Bitcoin je digitalna i globalna valuta. Stvorena je 2009. godine od strane lica ili grupe ljudi pod pseudonimom Satosi Nakamoto. Usvajanje bitcoina i njegovo korištenje je u svakodnevnoj ekspanziji. Prihvatili su ga ne samo potrošači već i mnoge kompanije koje žele da iskoriste prednosti bitcoina. Dnevno se napravi preko $200.000.000 transakcija. Njihov broj i vrijednost rastu iz dana u dan.

Blockchain tehnologija, nastala za potrebe digitalne valute bitcoin, omogućila je da se digitalna informacija distribuira, umjesto kopira, čime je stvorena osnova za novu verziju interneta. U međuvremenu je njen ogroman potencijal postao važna tema u mnogim industrijama, posebno finansijama, u korporativnom sektoru a čak je postala važna tema i nekim modernim državama. Na primjer, Estonija, će pokušati napraviti prvo elektronsko glasanje na državnim izborima korištenjem ove tehnologije.

BlockChain distribuirana javna baza sadrži svaku transakciju ikada izvršenu i bilo tko može saznati koliko je bitcoina bilo na nekoj adresi, kod neke osobe u bilo kojem vremenskom periodu.

Do sada ga niko nije uspio hakirati bitcoin mrežu, ili promjeniti ijednu ikad napravljenu transakciju, a i kada bi pokušao potrebni su vam serveri koji moraju biti najmanje deset hiljada puta jači od Amazona, Googlea i Applea zajedno –  dakle nemoguće. Niko nije preuzeo kontrolu nad bitCoin mrežom ikad i potpuno je transparentna. Niko nikada nije napravio duplu transakciju ili izvršio transakciju bez identifikacije privatnog ključa. Ništa nije skriveno od algoritma, podataka, i svako može provjeriti i utvrditi i potvrditi kako bitcoin mreža radi, kao i biti njen član.

Kristijan Smiljanić

aktuelno.ba

 

Komentari

Komentara