Konsultativni sastanak sa pedagozima iz 85 osnovnih škola sa područja TK

Rental Travel

Misija OSCE-a u Bosni i Herecgovini i Pedagoški zavod Tuzlanskog kantona su  održali posljednji u nizu od tri konsultativna sastanka sa pedagozima  iz 85 osnovnih škola sa područja Kantona.

Reha Centar

Cilj sastanaka je osnaživanje uloge pedagoga u radu na povećanju učešća nastavnika, roditelja, učenika i lokalnih zajednica u radu škola kroz unaprjeđenje školskih razvojnih planova i kvaliteta obrazovanja.

OSCE BIH OSCE BIH

U skladu sa metodologijom Indeksa inkluzivnosti, svaka škola bi trebalo da ima i godišnje ažurira svoj razvojni plan.

Svaka škola ima svoj Index inkluzivnosti, jer svaka škola po na osob nema iste probleme, pojasnili su nam iz Pedagoškog zavoda Tuzlanskog kantona.

Posebnu pažnju u tim planovima bi trebalo usmjeriti ka pomoći djeci iz socijalno ugroženih porodica, djeci s poteškoćama u razvoju, te djeci iz manjinskih zajednica.

Razvojni planovi se također bave prevencijom svih vidova nasilja i diskriminacije, te motivisanjem svih učenika i učenica za učešće u vannastavnim aktivnostima i sekcijama u skladu s njihovim potrebama i talentima.

OSCE BIH OSCE BIH

Misija OSCE-a u BiH ovaj projekat provodi na cijeloj teritoriji BiH bez izuzetka a kakvi su rezultati i pokazatelji upitali smo nadležne iz OSCE-a.koji su nam rekli da pomaka ima i da su evidentni ali da je to daleko od očekivanog.

Pedagozi  su utvrditi najbolje prakse iz škola i izradili preporuke, a istodobno su se dogovorili  i o planu daljih aktivnosti vezanih za svoju stručnu i savjetodavnu ulogu u provođenju metodologije Indeksa inkluzivnosti u obrazovnom procesu.

Ankica Grgić Mišković, savjetnica za obrazovanje Pedagoškog zavoda Tuzlanskog kantona i Nihad Mešić, službenik za obrazovanje Misije OSCE-a, su bili uvodničari ovog sastanka i predstavili dosadašnje preporuke.

aktuelno.ba

Komentari

Komentara