Koliko je zastupljena korupcija u TK?

Menprom

Zapošljavanje, zdravstvo, pravosuđe, obrazovanje, skoro da nema nijedne sfere društva u koju se nije uvukla korupcija, kao pošast koja građanima BiH zadaje sve veću glavobolju.
Zahvaljujući takvoj situaciji došli smo do situacije da građani nisu sigurni da će ostvariti svoja zakonska prava na sudu, da će dobiti odgovarajuću zdravstvenu pomoć, da nisu ravnopravni kod zapošljavanja i slično.

Reha Centar

Kada je Tuzlanski kanton u pitanju, iz Komisije za borbu protiv korupcije ističu da se s pravom može reći da naš kanton ima veliki problem. Naime, ovoj Komisiji najčešće se podnose prijave kada je u pitanju korupcija prilikom zapošljavanja u javne institucije.

„Pri zapošljavanju imamo veliki broj ljudi koji dolazi na posao u određenim vezama, odnosno političkim interesima ili drugim sferama, ali ipak moram reći da je za to krivo najviše zakonodavstvo koje je dozvolilo“, ističe Muhamed Murselović, predsjednik Komisije za borbu protiv korupcije u Skupštini TK.

Građani sa područja općine Tuzla su ogorčeni na postojeću situaciju. Vlada TK je protekle semice oformila interresornu radnu grupu koja ima zadatak da napravi Akcioni plan programa borbe protiv korupcije.

„Mislim da će izradom ovog programa morati doći do određenih zakonskih okvira kako bi se spriječile sumnje za takvo nešto“, dodaje Murselović.

Pored ovakve situacije, građanima ostaje jedino vjerovanje da će formiranje ove interresorne grupe imati pozitivan ishod, te da će se na sljedećem Međunarodnom danu borbe protiv korupcije zbrajati uspjesi na suzbijanju ove pojave.(rtvslon)

Komentari

Komentara