Kolegij OV Tuzla razmatrao žalbe prosvjetnih radnika

Spread the love
Rental Travel

Dana 22.09.2014. godine, održana je sjednica Kolegija Općinskog vijeća Tuzla na kojoj su pored predsjedavajućeg Vijeća Joze Nišandžića i zamjenice predsjedavajućeg Nade Mladine, prisustvovali predsjednici Klubova vijećnika  političkih stranaka u Općinskom vijeću Tuzla, a kako slijedi: Azra Gazibegović (SDP), Mirnes Ajanović (Bosanska stranka), Sabahudin Imamović (SDA), Nedžad Hamzić (SBB), Nedžad Malikić (NS Radom za boljitak), Mensur Alić (Tuzlanska alternativa), Ivica Kovačević (HDZ) i Adnan Sijerčić (vijećnik Stranke za BiH).

Reha Centar

Na dnevnom redu sjednice je pored mnogobrojnih aktuelnih pitanja u radu i funkcionisanju Općine Tuzla i Općinskog vijeća Tuzla, razmatrana Žalba prosvjetnih radnika na kriterije i konkursnu proceduru, vezanu za prijem u osnovne i srednje škole na području Tuzlanskog kantona.

Kolegij Vijeća je tom prilikom zauzeo stav, kojim traži od nadležnih organa Tuzlanskog kantona (Skupštine TK, Vlade TK i Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport TK) da preduzmu mjere iz svoje nadležnosti kako bi se zaštitila Ustavom, Zakonom i međunarodnim konvencijama garantirana ljudska prava svih učesnika konkursa. Zaključeno je da se s ciljem poštovanja zagarantiranih prava učesnika konkursa, ispoštuju zaključci Komisije za ljudska prava i slobode Općinskog vijeća Tuzla od 18.09.2014. godine, kao i da se od Skupštine Tuzlanskog kantona zatraži, da na prvoj narednoj sjednici (ako bude održana u septembru), uvrsti u dnevni red problematika zapošljavanja u osnovnim i srednjim školama, sa posebnim akcentom na konkursne procedure koje su u toku.

 

KOLEGIJ OPĆINSKOG VIJEĆA TUZLA

Jozo Nišandžić, prof.

AKTUELNO.BA – M.T.

Komentari

Komentara