Ko je sve prošao na listi za odrađivanje pripravničkog staža

Spread the love
Menprom

Ministarstvo za boračka pitanja Tuzlanskog kantona objavilo je danas preliminarne liste kandidata za obavljanje volonterskog staža branitelja i članova njihovih porodica. Prema ovoj listi volonterski staž će imati priliku da odradi 90 prvorangiranih kandidata od ukupno 389 kandidata koji su prošli proceduru razmatranja zahtijeva u pogledu kompletnosti.

Reha Centar

Također, Komisija je objavila i listu kandidata za obavljanje volonterskog staža čiji su zahtjevi odbijeni kao neosnovani i nekompletni, a koja sadrži i razlog odbijanja svake od aplikacija.

Nezadovoljni kandidati mogu podnijeti prigovor Ministru za boračka pitanja, u roku od 8 dana od dana objavljivanja ove liste.

Po razmatranju i eventualnom usvajanju prigovora polovinom mjeseca augusta očekuje se usvajanje konačne liste kandidata za obavljanje volonterskog staža. Nakon objave Konačne liste Ministarstvo će u saradnji sa Službom za zapošljavanje raspisati Javni poziv za izbor poslodavaca kod kojih će volonteri imati priliku odraditi svoj staž.

Odjeljenje za informisanje

 

AKTUELNO.BA

Komentari

Komentara