Javni poziv za dodjelu finansijskih sredstava neprofitnim organizacijama

Na osnovu člana 5. Odluke o načinu raspoređivanja finansijskih sredstava iz Budžeta Grada Tuzla neprofitnim organizacijama po LOD metodologiji („Službeni glasnik Grada Tuzla“, broj: 01/19), Služba za kulturu, sport, mlade i socijalnu zaštitu Grada Tuzla, dana 11.07.2019. godine, objavljuje:

JAVNI POZIV za dodjelu finansijskih sredstava iz Budžeta Grada Tuzla neprofitnim organizacijama

I – Predmet Javnog poziva
Predmet ovog Javnog poziva je dodjela finansijskih sredstava iz Budžeta Grada Tuzla za 2019. godinu, za projekte neprofitnih organizacija, sa sljedeće grantovske pozicije:

1. „Grantovi neprofitnim organizacijama-sport“

Podrška će se pružiti za projekte neprofitnih organizacija, koji se realizuju u prioritetnim oblastima određenim važećim strateškim dokumentima Grada Tuzle. Dodjela finansijskih sredstava se vrši prema usvojenoj LOD metodologiji.

Kompletan tekst Javnog poziva, sa pripadajućim prilozima, možete preuzeti na sljedećim linkovima:

Javni poziv za dodjelu finansijskih sredstava iz Budžeta Grada Tuzla neprofitnim organizacijama (datum objave: 11.07.2019.)

– Prilog 1: Projektni prijedlog

– Prilog 2: Pregled budžeta projekta

– Prilog 3: Logički okvir rada

– Prilog 4: Plan aktivnosti i promocije

– Prilog 5: Administrativni podaci o podnositelju prijedloga

– Prilog 6: Finansijska identifikaciona forma

– Prilog 7: Izjava o podobnosti

– Prilog 8: Lista za provjeru

– Prilog 9: Obrazac za finansijski izvještaj

– Prilog 10: Obrazac za narativni izvještaj

– Smjernice za aplikante u okviru Javnog poziva za dodjelu finansijskih sredstava iz Budžeta Grada Tuzle za podršku projekata neprofitnih organizacija po LOD metodologiji za 2019. godinu

aktuelno.ba

Komentari

Komentara