Javni poziv vlasnicima stanova – Implementacija Projekta harmonizacije katastra i zemljišne knjige

Spread the love
Menprom

Pozivamo vlasnike ili korisnike stanova/poslovnih prostora/garaža(etažne jedinice), na području katastarske općineTuzla_I (od Skvera ulicom II Krajiške, naselje Slatina, Hendek, Tušanj, Mandići, Dragodol, Batva, Solana, Moluhe, Suljetovići do granice sa naseljenim mjestom Bukinje, Kreka, Irac, Rudarski fakultet – granicom rijeke Jale), u zgradama kolektivnog stanovanja izgrađenim prije 1992. godine koji su privatno vlasništvo nad tim etažnim jedinicama stekli kupnjom, kao i ostale vlasnike etažnih jedinica koji iz bilo kojeg razloga nisu izvršili upis prava vlasništva na takvim etažnim jedinicama u knjigu položenih ugovora da se uključe u proces evidentiranja navedenih etažnih jedinica u svrhu njihovog upisa u katastar i zemljišne knjige.

Reha Centar

U svrhu evidentiranja navedenih nekretnina potrebno je da sarađujete s uposlenicima firma Gauss d.o.o, koji će vas kontaktirati u narednom periodu. Kako bi ste ubrzali proceduru evidentiranja potrebno je da do dolaska djelatnika napravite ovjerenu kopiju ugovora o kupoprodaji ukoliko isti posjedujete, kako biste je predali prilikom njihovog dolaska. Ovaj ugovor će poslužiti kao osnova za evidentiranje etažne jedinice u fazi prikupljanja podataka, kao i kod upisa prava vlasništva u zemljišne knjige.

U slučaju da ne posjedujete ugovor o kupoprodaji u ovoj fazi potrebno je da uposlenici firme izvrše premjer vaše etažne jedinice kako bi se utvrdila njena stvarna površina koja je potrebna u svrhu upisa  prava suvlasništva na zemljištu i zajedničkim dijelovima zgrade u zemljišnu knjigu. Sukladno tome pozivamo vas na saradnju u tom pravcu, jer ćete troškove eventualnih ispravki zbog pogrešno utvrđene površine etažne jedinice u budućnosti morati snositi lično.

U slučaju da na vratima vaše etažne jedinice zateknete pismeni poziv za uključivanje u proces evidentiranja pozivamo vas da poštujete rokove navedene u tom pozivu jer je to u vašem interesu. Ako se odazovete ovom pozivu  u ostavljenom roku vaša etažna jedinica bit će upisana u katastar i zemljišne knjigu bez dodatnih troškova s vaše strane. Ukoliko se ipak ne odazovete ovom pozivu podatci o etažnoj jedinici će se upisati na temelju raspoložive dokumentacije, a u slučaju potrebe za ispravkom tih podataka troškove  ispravka snosit ćete lično, kao što je gore navedeno.

Istovremeno Vas obavještavamo da je upis vaše etažne jedinice u katastar i zemljišne knjige pretpostavka za upis prava vlasništva na istoj u zemljišne knjige Općinskog suda u Tuzli, koje ćete moći ostvariti u postupku uspostave zemljišne knjige koji će uslijediti po završetku aktivnosti na evidentiranju etažnih jedinica. Upisom prava vlasništva u zemljišne knjige postižete sigurnost svoga vlasništva.

Stoga Vas pozivamo da se odazovete ovom pozivu jer je to u vašem ličnom interesu!

Sve dodatne informacije vezane za ovaj postupak možete dobiti kod firme ovlaštene za evidentiranje etažnih jedinica, pozivom na telefon broj: 035 363 110 (Alen Mešaljić za realizaciju ovog dijela projekta).

Paralelno s ovim postupkom vršit će se identifikacija etažnih jedinica upisanih u knjigu položenih ugovora u svrhu njihovog definitivnog upisa u zemljišne knjige. Ovim putem pozivamo vlasnike takvih etažnih jedinica na saradnju s uposlenicima gore navedene firme.

Služba za geodetske i imovinsko-pravne poslove

Komentari

Komentara