Izvještaj o provedenoj eksternoj maturi

Vlada je danas usvojila Izvještaj o provedenoj eksternoj maturi u osnovnim školama Tuzlanskog kantona u školskoj 2018/2019. godini. Prema Izvještaju za polaganje Eksterne mature bilo je prijavljeno je 4048 učenika.

Također za polaganje se prijavilo i 55 učenika koji su osnovnu školu pohađali izvan našeg kantona. Kada je u pitanju uspjeh kojeg su učenici pokazali, prosječan uspjeh polaganja eksterne mature je 61,53 % osvojenih bodova. Kako se može vidjeti iz tabelarnih prikaza u Izvještaju, za većinu predmeta, u prosjeku rezultati su se poboljšali, ali je iz određenih predmeta postignut rezultat koji je lošiji u odnosu na prethodnu godinu.

aktuelno.ba

Komentari

Komentara