Izmjene Zakona o turističkim zajednicama TK

Spread the love
Menprom

Vlada Tuzlanskog kanton utvrdila je danas prijedlog Zakona o izmjenama Zakona o turističkim zajednicama TK. Prilikom provođenja inspekcijskog nadzora nad pravnim i fizičkim licima, obveznicima obračuna i uplate članskog doprinosa, uočena je tehnička pogreška, koja se odnosi na nemogućnost izricanja kaznene sankcije fizičkim licima, osim onima koji pružaju usluge smještaja, ukoliko isti ne obračunaju i u propisanom roku ne uplate članski doprinos i koji uz uplatu članskog doprinosa ne dostave obrazac obračuna iz koga je vidljivo kojoj općini/gradu, odnosno području pripada obračunati i uplaćeni članski doprinos. Obzirom da se uočeni nedostatak može se ispraviti samo kroz izmjene Zakona, Vlada Tuzlanskog kantona pripremila i u skupštinsku proceduru uputila prijedlog izmjena ovog zakonskog akta.

Reha Centar

Izmjene i dopune Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti

Vlada Tuzlanskog kantona utvrdila je danas prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti i uputila ga Skupštini Tuzlanskog kantona na razmatranje i konačno usvajanje. Tokom primjene inicijalnog teksta Zakona uočene su određene nepreciznosti vezane za obaveze ugostitelja i nadzor nad istim što je dovodilo do otežane primjene i razumijevanja Zakona. U cilju prevazilaženja uočenih problema Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja, je nakon konsultacija sa svim subjektima koji su zaduženi za primjenu i nadzor nad primjenom Zakona, predložilo izmjene i dopune Zakona. Predloženim izmjenama i dopunama jasno se preciziraju obaveze ugostitelja, te nadležnosti Kantonalne uprave za inspekcijske poslove i općinskih/gradskih organa uprave nadležnih za inspekcijske poslove što će otkloniti sve uočene nedostatke, te će u značajnoj mjeri dovesti i do zaštite korisnika ugostiteljskih usluga.

Komentari

Komentara