Izmjene i dopune Zakona o sportu

Spread the love
Menprom

Vlada je danas utvrdila Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sportu. Predloženim izmjenama i dopunama sportskim organizacijama omogućava da na jednostavniji i racionalniji način organizuju svoju djelatnost, a izvršeno je i usaglašavanje Zakona o sportu TK sa Zakonom o sportu u Bosni i Hercegovini, Također, bilo je potrebno i izvršiti odgovarajuće usklađivanje postojećih zakonskih rješenja sa činjenicom da je Općina Tuzla promijenila status u Grad Tuzla, što do sada nije učinjeno, a sve kako bi se izbjegle dileme u primjeni postojećih zakonskih rješenja. Između ostalog izvršeno je usklađivanje i harmonizacija postojećeg zakonskog rješenja, sa odredbama Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave TK i Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Vladi TK, kojim je predviđeno ukidanje Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta TK i uspostavljanje Ministarstva za kulturu, sport i mlade TK.

Reha Centar

Kako bi se omogućila odgovarajuća zastupljenost predstavnika iz svih oblasti sporta u Savjetu za sport broj članova ovog savjetodavnog tijela je povećan sa sedam na devet. Ovim izmjenama i dopunama također se preciziraju i određene odredbe u smislu osnivanja sportskog saveza grada ili općine, te propisano ko može osnovati i ko se može udružiti u sportski savez grada/općine, te ujedno otklonjene pravne dileme koje su postojale u smislu da li sportski savez grada/općine osnivaju samo sportski klubovi u čijoj sportskoj grani zbog nerazvijenosti nije osnovan granski sportski savez grada/općine ili se ti sportski klubovi i granski sportski savezi udružuju prilikom osnivanja sportskog saveza grada/općine.

aktuelno.ba / Vlada TK

Komentari

Komentara