Izgubili ste lična dokumenta, ovo morate proći

Spread the love
Menprom

Nakon što je portalu Radiosarajevo.ba čitateljka uputila pismo u kojem se žalila na dug i prilično konfuzan proces izdavanja ličnih dokumenata pozvali smo nadležne u MUP-u Kantona Sarajevo i zatražili da nam pojasne koji je put koji stranka mora proći da bi, nakon što je izgubila dokumente, došla do novih.

Reha Centar

 IZGUBILI STE DOKUMENTE: ‘E SAD ĆETE SE NAPATITI PRAVO’ (pismo čitateljke)

Odgovoreno nam je da se izdavanje i zamjena ličnih dokumenata vrši prema prebivalištu, odnosno boravku za reseljena lica, podnosioca zahtjeva i isto je u nadležnosti Odjeljenja za administraciju ovog Ministarstva.

Ukoliko izdavanje prolazi bez problema (nema neusaglašenosti podataka), cijeli postupak traje 15-tak dana.

Cijena obrazaca ličnih dokumenta određena je Pravilnikom o cijeni ličnih dokumenata nadležnih organa Bosne i Hercegovine, a iznosi 18 KM za ličnu kartu te 60 KM za  vozačku dozvolu.

Kako nam je pojašnjeno iz MUP-a KS građanin koji izgubi ličnu kartu ili vozačku dozvolu ili oba dokumenta u isto vrijeme, prije svega mora toprijaviti u najbližu policijsku stanicu.

Nakon toga, potrebno je da se obrati na lokaciju za izdavanje ličnih dokumenatakoja je i izdala izgubljeni dokument.

Dobijene potvrde (potvrdu o prijavi nestanka i potvrdu sa lokacije za izdavanje ličnih dokumenata) građanin predaje nadležnom odjeljenju za administraciju radi izrade rješenja o poništenju ličnog dokumenta.

Iz MUP-a napominju da je neophodno izgubljenu vozačku dozvolu potrebno oglasiti nevažećom u službenom listu i priložiti i ovu potvrdu. Sa ovim rješenjem građanin predaje zahtjev za izdavanje novog dokumenta u skladu sa propisanom procedurom.

Detaljnije informacije možete pronaći u priloženom faksimilu.

faksimilRadiosarajevo.ba – AKTUELNO.BA

Komentari

Komentara

Posted In: