Informacija sa sjednice Kolegija Općinskog načelnika i OŠ Civilne zaštite Tuzla

Rental Travel

Općinski štab civilne zaštite Tuzla, općinske službe i javna preduzeća su danonoćno u radu. Imajući u vidu informacije o stanju na terenu, ranije poduzete mjere zaštite i spašavanja, na jutrošnjoj sjednici Kolegija Općinskog načelnika proširene su slijedećim mjerama:

Reha Centar

–          Intenzivirati započete aktivnosti Štaba CZ na postavljanju vreća sa pijeskom na kritičnim mjestima uz Jalu i druge vodotoke;

–          Zahtijeva se od svih pravnih subjekata, a posebno onih smještenih na obalama Jale i drugih vodotoka, da postupe po Zakonu i preduzmu odgovarajuće mjere zaštite i samozaštite;

–          Zadužuje se Služba za razvoj, poduzetništvo i društvene djelatnosti da, u saradnji sa JU Dom zdravlja sa poliklinikom „Dr Mustafa Šehović“ i JU Zavod za javno zdravstvo TK, pripremi saopštenje za građane o poduzetim mjerama higijenske zaštite, sa eventualnim uputama građanima o korištenju vode u slučaju utvrđenih oštećenja javne mreže;

–          S obzirom da situacija na terenu prevazilazi kapacitete Službe civilne zaštite, zadužuju se sve općinske službe da obezbijede najoperativnije ljude i stave ih na danonoćno raspolaganje Službi civilne zaštite;

–          Općinski štab cvilne zaštite pojačati sa geološkim timom, jer se, pored već evidentiranih klizišta, očekuje pojavljivanje novih.

AKTUELNO.BA

 

Komentari

Komentara