Inaugurirana rektorica Univerziteta u Tuzli

Spread the love
Menprom

Redovna profesorica na Medicinskom fakultetu u Tuzli Nermina Hadžigrahić danas je zvanično inaugurirana na poziciju nove rektorice Univerziteta u Tuzli. Ovo je ranije odlučio Senat ove visokoškolske ustanove, a njeno zvanično imenovanje održano je danas.

Reha Centar

Uz brojne zvanice, članove diplomatskog kora u Bosni i Hercegovini, rektore drugih univerziteta, današnjoj svečanosti prisustvovao je i premijer Tuzlanskog kantona Bego Gutić, koji je uvjeren u stručne i moralne kompetencije nove rektorice, u ime građana Tuzlanskog kantona Kantonalne vlade i u svoje ime rektorici Hadžigrahić, ali i cijeloj akademskoj zajednici čestitao na izboru i imenovanju.

„Rektorica Hadžigrahić se, već od momenta stupanja na novu dužnost, sa velikom ozbiljnošću, predanošću, ali rekao bih i hrabrošću, uhvatila u koštac sa svim onim poteškoćama koje su opterećivali, pa i još uvijek opterećuju Univerzitet u Tuzli. Urađeno je mnogo toga, ali ono što je za sve nas možda i najznačajnije, jeste da su odnosi unutar Univerziteta mnogo smireniji i da se Univerzitet vratio onome što je njegova osnovna uloga i funkcija, a to je obrazovna djelatnost i naučnoistraživački rad… … od rektorice Hadžigrahić, ali i od cjelokupne akademske zajednice, u narednom periodu očekujemo, da na svoj način, u okviru svojih naučnih oblasti, doprinesete razvoju društvene, akademske i naučne zajednice. Orijentacija Univerziteta u Tuzli, po kojoj hoćemo biti prepoznati, jeste integriranje u svjetske akademske procese i kontinuiran rad na unaprjeđenju internacionalne reputacije. Očekujemo da novo rukovodstvo podigne standard ovog Univerziteta na veći nivo i u tom pogledu očekujemo reforme koje će omogućiti da ovaj Univerzitet ponovno bude prepoznatljiv samo po svom uspjehu. U tom smislu od menadžmenta Univerziteta, očekujemo osavremenjavanje nastavnih planova i programa, ali i izradu elaborata za osnivanje novih studijskih programa, odsjeka, novih fakulteta, za kojima postoji opravdana potreba privrede naše regije“ rekao je premijer Gutić, te iskazao svoje uvjerenje da će budući rad rezultirati jačanjem saradnje između fakulteta i privrednih subjekata, intenzivnijim praktičnim radom i praktičnom primjenom teorijskog znanja.

„Pretpostavke za jačanje te saradnje su već ostvarene, kroz prisustvo predstavnika Kantonalne privredne komore u Senatu Univerziteta. To je veliki potencijal, kojeg ne sumnjam da ćete u narednom periodu znati iskoristi“ rekao je premijer Gutić.

„Sve ono što je dobro, sačuvat ćemo i krenuti dalje. Imamo dovoljno snage i potencijala da bismo izgradili jedan još bolji i jači univerzitet, sa jačanjem prije svega naučno-istraživačkog rada, jačanjem međunarodne saradnje te inoviranjem nastavnih planova i programa koje imamo sada“, istakla je rektorica Hadžigrahić.

Na kraju svog obraćanja Premijer je svim članovima akademske zajednice, i rektorici, kojoj je u okviru današnje svečanosti predat i rektorski lanac, zaželio da u narednom periodu i tokom obnašanja funkcije rektora zadržite i nikome, pa ni sebi, ne dozvole da ugroziti akademski integritet, skromnost i odvažnost, jer duh znanja koji se kreira na univerzitetima i prenosi generacijama, čini srž svakog društva i predstavlja pravu mjeru njegovog razvoja.

U okviru današnje svečanosti rektorica Hadžigrahić je uručila profesoru emeritusu Heinz-u Brandl-u uručila počasni doktorat Univerziteta u Tuzli. Profesor Brandl je stručnjak u oblasti geotehničkih nauka –  građevinarstvu, geologiji  i suradnik za inženjerstvo zaštite životne sredine.

aktuelno.ba / Odjeljenje za informisanje Vlade TK

Komentari

Komentara