Gradonačelnik Imamović poziva Vladu TK na dijalog

FINRA PROMO

U zgradi Gradske uprave Tuzla danas je održana vanredna konferencija za novinare u povodu Prijedloga Vlade Tuzlanskog kantona Skupštini Tuzlanskog kantona da stavi van snage odluke o preuzimanju dijela osnivačkih prava i obaveza nad tuzlanskim ustanovama kulture, radi prestanka njihovog daljeg finansiranja iz Budžeta Tuzlanskog kantona.

Reha Centar

gradonačelnik

U prilogu se nalazi saopštenje gradonačelnika Tuzle Jasmina Imamovića.

“Neprijatno smo iznenađeni saopštenjima, koja su  objavljena u jučerašnjim medijima, iz kojih proizilazi da je Vlada Tuzlanskog kantona odlučila predložiti Skupštini kantona jednostrano stavljanje van snage Odluke o preuzimanju osnivačkih prava nad navedenim javnim ustanovama i Ugvora o suosnivačkim pravima sa Općinom odnosno Gradom Tuzla, kako bi javnim ustanovama Narodno pozoriošte, Narodna i univerzitetska biblioteka i Međunarodna galerija portreta, u narednoj godini, Kanton uskratio finansiranje.

Ukoliko se to i desi, podsjećamo Vladu i Skupštinu da bi time bio jednostrano prekršen Ugovor o suosnivačkim pravima i obavezama nad tri spomenute javne ustanove kulture, iz 2006. godine.

U Informaciji prezentiranoj javnosti iznesena je neistina  da navodno  i ”nakon više održanih sastanaka i poslanih urgencija za dostavljanje konkretnog odgovora nadležni organi Grada Tuzle nisu dostavili svoje izjašnjenje u pogledu redefinisanja prava i obaveza”.

Naprotiv, bez obzira na to što je Vlada kantona, u sred predizborne kmapanje, u vremenu kada se ne zna ko će biti gradonačelnik i kakav će biti sastav vijeća, pisala pisma u vezi sa ovim, predstavnici Grada Tuzla su u više navrata isticali da su spremni za redefiniranje odnosa u vezi sa budućim statusom pomenutih javnih ustanova iz oblasti kulture, pri čemu je neophodno ispoštovati odredbe potpisanih ugovora i dobiti saglasnost, za takvo redefiniranje, od Gradskog vijeća Tuzla i Skupštine Kantona. O tome smo poslednji put obavijestili Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta TK našim dopisoam od 26. 10. 2016. godine, te zatražili zajednički sastanak na kome će se naši prijedlozi konkretizirati i usaglasiti međusobni stavovi, kako bi se konkretne aktivnosti vezane za definisanje budućeg statusa okončale do konstituisanja Gradskog vijeća Tuzla, koje trenutno, do konstituisanja nakon izbora, ne može donositi nikakve odluke.

Još jednom napominjemo da su Narodno pozorište, Narodna i univerzitetska biblioteka i Međunarodna galerija portreta su, po kantonalnim zakonima ustanove kulture od kantonalnog značaja, Kanton je po zakonu isključivo nadležan za finansiranje kulture, pa iz tog razloga sredstva poreskih obveznika idu u budžet kantona a ne općine.

Osim toga, ove institucije od interesa za Kanton su jedine institucije takve vrste na Tuzlanskom kantonu, i Općina Tuzla je 2006. godine izašla u susret Kantonu, kada je pristala biti suosnivačem ovih ustanova, kako Tuzlanski kanton ne bi bio skoro jedini kanton koji nema pozorište, biblioteku i galeriju. Sve to potvrđeno je odlukama Skupštine kantona i Općinsksog vijeća Tuzle. Istim ugovorom je propisano, za slučaj spora, formiranje zajedničke Komisije radi eventualnog redefinisanja međusobnih odnosa.

Predlažemo sastanak, pokušaj dogovora i redefinisanja odnosa, jer za slučaj jednostranog kršenja ugovora od bilo koje ugovorne strane, nadležan je Sud, koji će vjerovatno naknadom troškova kazniti onu stranu koja jednostrano prekršila Ugovor i Zakon.

Imajući u vidu da je Tuzla sjedište Tuzlanskog kantona, nikada nismo postavljali  pitanje pod kojim uvjetima Vlada Tuzlanskog kantona, koristi imovinu tj. zgrade, čiji je vlasnik Grad Tuzla (među kojima su objekti osnovnih i srednjih škola, zgrada Ministarstva unutrašnjih poslova TK itd,.), ali su se nakon donošenja Zakona o Gradu Tuzli i nakon ovako jednostrane poruke Vlade kantona, stekli uvjeti i za to.

Zbog svega naprijed navedenog Gradska uprava Tuzla će i dalje insistirati na postizanju obostranog prihvatljivog sporazuma sa Vladom Tuzlanskog kantona, a ukoliko do toga ne dođe koristićemo sve zakonom zasnovane mogućnosti da navedene institucije kulture i njihovi uposlenici imaju riješen status, a svoja potraživanja prema Vladi Tuzlanskog kantona realiziraćemo putem Suda i uz to na teret Budžeta Tuzlanskog kantona naplatiti kamate i sudske troškove. Pripremamo se i za kontra mjere koje se tiču korištenja velikog broj poslovnih zgrada od strane Tuzlanskog kantona.

Pitamo se zašto Vlada Tuzlanskog kantona izbjegava izvršavati svoju, Ustavom Federacije Bosne i Hercegovine i Ustavom Tuzlanskog kantona određenu, nadležnost u oblasti provođenja kulturne politike?”

Gradonačelnik – Jasmin Imamović

aktuelno.ba

Komentari

Komentara