Grad Tuzla: U toku je anketiranje domaćinstava u statističke svrhe

Rental Travel

Obavještavamo Vas da će u periodu od 17.02.2020. godine, u trajanju 22 dana, na području grada  Tuzle, biti provedeno anketiranje domaćinstava za potrebe ažuriranja statističkog okvira uzorka.

Rental Travel

Anketiranje će provoditi akreditovani anketari koje angažuje istraživačka agencija Prism Research iz Sarajeva, a za potrebe zvaničnih statističkih institucija u Bosni i Hercegovini.

Anketiranje se vrši u okviru projekta ”Podrška statističkom sistemu Bosne i Hercegovine za pripremu glavnog okvira za uzorak”.

Prema zakonu o statistici BiH, Zakonu o statistici u Federaciji BiH i Zakonu o zaštiti ličnih podataka, statističke institucije Bosne i Hercegovine garantuju punu povjerljivost podataka.

Projekat ”Podrška statističkom sistemu Bosne i Hercegovine za pripremu glavnog okvira za uzorak” provode Federalni zavod za statistiku Bosna i Hercegovina, Federacija Bosna i Hercegovina, Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine i Republika Srpska Republički zavod za statistiku, uz finansijsku podršku Evropske unije, a implementira ga Prism Research & Consulting.

aktuelno.ba

Komentari

Komentara