Gospodarenje šumskih preduzeća ne narušava biodiverzitet u BiH

Spread the love
Menprom

Gospodarenje šumama od strane šumsko-privrednih preduzeća u Bosni i Hercegovini ne narušava biodiverzitet bh. šuma, rezultat je istraživanja kojega su proveli stručnjaci sa Šumarskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, a koji je prezentiran na jednodnevnom naučnom skupu o temi „Biodiverzitet i šumarstvo“ koji je održan u Rektoratu Univerziteta u Sarajevu.

Reha Centar

„To samo pokazuje da šumarska struka i industrija u BiH nisu samo oni koji iskorištavaju, nego i oni koji brinu o bh. šumama i našem biodiverzitetu.  Naravno, sa druge strane je nesporna činjenica da imamo situacije nelegalnih sječa i uništavanja šuma i narušavanja biodiverziteta, što ukazuje na potrebu hitnog donošenja zakona o šumama FBiH koji bi uz prateće podzakonske akte trebao suzbiti nelegalne sječe i svesti ih na najmanju moguću mjeru“, istaknuo je prof. dr. Ćemal Višnjić sa Šumarskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.

Tokom naučnog skupa, učesnici su bili u prilici čuti predavanja o biodiverzitetu vodećih svjetskih stručnjaka iz ove oblasti poput prof. dr. Achima Dohrenbuscha, Georg August Univerziteta u Goettingenu, Njemačka, čiji šumarski fakultet se smatra najboljim na svijetu.

Prof. dr. Joso Vukelić – Sveučilište u Zagrebu, Šumarski fakultet

Prof. Dr. Joso Vukelić sa Šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu prezentirao je rezultate istraživanja o florističko-vegetacijskom diverzitetu šumskih ekosustava Hrvatske.

Gabriele Rechbauer iz njemačke organizacija GIZ prezentirala je regionalni projekat o biodiverzitetu, dok su profesori Šumarskog fakulteta u Sarajevu prof. dr. Sead Vojniković i prof. dr. Ćemal Višnjić  predstavili rezultate projekta Diverzitet šuma bukve i jele sa smrčom u Bosni i Hercegovini.

ŠUME

Rad ovog naučnog skupa pozdravili su prof.dr. Muharem Muharem Avdispahić,  i dekan Šumarskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu prof.dr. Mirza Dautbašić te prorektor za naučnu saradnju Univerziteta u Sarajevu prof. dr. Faruk Mekić.

A.T.

 

 

 

Komentari

Komentara

Posted In: