GO SDA: Gradska vlast ne prepoznaje prioritete

Spread the love
Menprom

„ Smatramo da je i Budžet za 2017. godinu nažalost u funkciji politike neravnomjernog razvoja koja se sprovodi u ovom gradu više decenija. Klub vijećnika SDA Tuzla je putem amandmana nastojao da ukaže neke potrebe i da pokuša ukloniti određene nepravde koje se čine kroz Budžet jer je očigledno da su neki sportski klubovi, neka udruženja građana, neke manifestacije prilegovane, da se ne ulaže dovoljno u projekte koji odražavaju suštinske potrebe građana Tuzle kao što je vodosnabdijevanje, izgradnja puteva, rješavanje problema azila pasa, izgradnja gradskog groblja/mezarja, adaptacija domova kulture, čitaonica itd.

Reha Centar

Klub vijećnika SDA Tuzla je uložio dva amandmana kojima smo nastojali da  sredstva u iznosu od preko 5 miliona KM koja Grad dobija na osnovu Zakona o radu Termoelektrana raspodjelimo na projekte čijom realizacijom bi se postigli najveći ekološki efekti. To je širenje vrelovodne mreže i projekti energetske efikasnosti odnosno utopljavanja zgrada. Nažalost, predlagač je od navedenog iznosa za ove potrebe predvidio samo 8% odnosno 410 000 KM.

Mi smo kroz svoje amandmane predložili da se taj iznos poveća za 1.790.000 KM što se tiče širenja vrelovodne mreže i za dodatnih 470 000 vezano za projekte energetske efikasnosti. To bi u konačnici bilo nešto više od 2 i po miliona KM za te projekte i to je jedan realan pristup da se bar 50 % ovih sredstava utroši za ove namjene. Da bismo mogli pričati o čistom zraku, moramo preduzimati konkretne korake, a to je upravo ulaganje novca u prave projekte.

Smatram da Grad Tuzla čak 70 % sredstava treba da ulaže za širenje vrelovodne mreže toplifikacije i za projekte energetske efikasnosti jer taj novac je i dobijen zbog toga što Termoelektrana Tuzla zagađuje zrak i truje građane grada Tuzle. I ovo neprihvatanje naših amandmana nije ništa novo jer do sada gradska vlast nije prihvatila niti jedan amandman od strane opozicije” – kazao je predsjednik Kluba vijećnika SDA Tuzla Sabahudin Imamović.
AMANDMANI KLUBA VIJEĆNIKA SDA TUZLA :
I AMANDMAN

Predlažemo da se u posebnom dijelu budžeta ekonomski kod 821224-2 – Izgradnja vrelovodne mreže u iznosu od 210.000,00 KM poveća za iznos od 1.790.000 KM na način da se navedena sredstva obezbijede sa ekonomskog koda 613324-1 – Izdaci za održavanje higijene grada u iznosu 200.000 KM, ekonomskog koda 613324-3 Izdaci za rad zimske službe u iznosu od 250.000 KM, ekonomskog koda 613727-17 Izdaci za održavanje kompleksa Slana Banja u iznosu od 100.000 KM, ekonomskog koda 615411-1 grant za JKP Vodovod i kanalizacija Tuzla za otplatu anuiteta za izgradnju postrojenja pitke vode Cerik u iznosu od 500.000 KM, ekonomskog koda 616331 kamate na pozajmice za projekte komunalne infrastrukture u iznosu od 320.000 KM i ekonomskog koda 821222-1 Izgradnja i rekonstrukcija puteva u iznosu od 420.000 KM, što bi ukupno iznosilo 2. 000. 000 KM.

II AMANDMAN

Predlažemo da se u posebnom dijelu budžeta ekonomski kod 615311-2 – Grantovi za učešće u projektima energetske efikasnosti u iznosu od 200.000,00 KM poveća za iznos od 470.000,00 KM na način da se navedena sredstva obezbijede sa ekonomskog koda 821222-2 – Izgradnja mostova u iznosu od 380.000 KM i ekonomskog koda 821300, Nabavka opreme u iznosu od 90.000 KM, što bi ukupno iznosilo 670.000 KM.

Press služba
Gradskog odbora SDA Tuzla

Komentari

Komentara