Formirani timovi za razmatranje zahtjeva građana

Rental Travel

Vlada Tuzlanskog kantona formirala je danas Tim Vlade Tuzlanskog kantona za razmatranje zahtjeva Plenuma građanki i građana TK i Udruženja nezaposlenih lica. Zadatak Tima je da najkasnije do 14. aprila 2014. godine Vladi Kantona dostavi Izvještaj o mogućnostima i načinima implementacije ovih zahtjeva, koji treba sadržavati precizne upute kako implementirati ponuđena rješenja sa rokovima njihove implementacije. Tim čine Zvjezdan Karadžin, ministar prostornog uređenja i zaštite okolice, voditelj Tima, te članovi ministar zdravstva Alen Kamerić, ministrica za rad, socijalnu politiku i povratak Meliha Bijedić, ministar unutrašnjih poslova Midhat Dobrnjić, ministrica pravosuđa i uprave Ivana Veselčić i ministar za boračka pitanja Zudin Mahmutović.

Reha Centar

Također, sa istim zadatkom formiran je i Tim Vlade za razmatranje zahtjeva Sindikata, Udruženja poslodavaca TK, Privredne komore i Obrtničke komore TK. Ovaj tim čine voditelj Tima, ministar industrije, energetike i rudarstva Mulaga Fejzić, te članovi ministar trgovine turizma i saobraćaja Mustafa Isabegović, ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Samid Šarac i ministar razvoja i poduzetništva Jelena Ilić.

aktuelno.ba

Komentari

Komentara