Formirana parlamentarna većina u Gradskom vijeću Tuzla

Spread the love
Menprom

Predsjednici Socijaldemokratske partije Tuzla, Bosanske stranke, Demokratske fronte Tuzla, te predstavnik nacionalnih manjina u Tuzli dogovorili su zajedničko djelovanje u okviru parlamentarne većine u Gradskom vijeću Tuzla za mandatni period 2016-2020. godina.

Reha Centar

Djelovanje će se bazirani na ustavnom i zakonitom djelovanju u okviru programa navedenih subjekata i u okviru programa rada Gradskog vijeća. Politički partneri će djelovati u interesu građana Tuzle a s ciljem kontinuiranog nastavka razvoja Grada Tuzla i uspješnog rada Gradskog vijeća Tuzla.

U navedenom mandatnom periodu politički partneri će redovno vršiti usaglašavanja stavova kroz međusobni dijalog ovlaštenih predstavnika političkih subjekata i kontinuirano vršiti analizu realizacije programa koji će zajednički usvojiti.

Slađan Ilić, predsjednik SDP Tuzla

Mirnes Ajanović, predsjednik BOSS-a

Nedim Salibegović, predsjednik DF Tuzla

Nedžad Jusić, predstavnik nacion. manjina

aktuelno.ba

Komentari

Komentara