FINconsult održao seminar KPE račonovođa i revizora

Spread the love
Rental Travel

FINconsult je danas u Tuzli u amfitatru Visoke škole za finansije i računovodstvo FINra održao 4. ovogodišnji  ciklus seminara u okviru kontinuirane edukacije finansijsko-računovodstvene profesije u BiH, na temu:

Reha Centar

FINANSIJSKO-RAČUNOVODSTVENO POSLOVANJE PO NOVIM PROPISIMA, NOVI PRAVILNICI O POREZU NA DOBIT I TRANSFERNIM CIJENAMA I OSTALI RELEVANTNI PROPISI

Veliki broj računovođa, revizora, direktora i vlasnika firmi je uzelo učešće na današnjem seminaru, čime je potvrđen kvalitet i korisnost seminara koje realizira FINconsult.

Novi Zakoni o finansijsko-računovodstvenom poslovanju, kao i pravilnici o porezu na dobit i transfernim cijenama kao i drugi propis, su bile  glavne tema ovog seminara. Ovo je bila prilika da se  učesnici postave pitanja i riješe nedoumice oko primjene novih Zakona o računovodstvu i reviziji i finansijskom poslovanju. Također, novi propisi i pravilnici u vezi sa praktičnom primjenom Zakona o porezu na dobit te ostale relevantne izmjene propisa su obrađene kroz praktične primjere od strane stručno-kompetentnih predavača, što će olakšati njihovu praktičnu primjenu, a ovaj seminar učiniti korisnijim za učesnike.

1

U okviru ovog seminara FINconsult je obilježio 12 godina uspješnog rada i poslovanja, i tim povodom je upriličena zakuska i druženje sa svim učesnicima seminara.

FINconsult pridaje dužnu pažnju i ulaže značajne napore u stvaranje dugoročnog partnerskog odnosa sa učesnicima seminara, i na taj način nastoji doprinijeti što pozitivnijoj ulozi i jačanju statusa finansijsko-računovodstvene profesije u BiH.

2

Tome u prilogu ide i početak rada Visoke škole za finansije i računovodstvo FINra čiji je osnivač FINconsult. Na današnjem seminaru su bili prisutni i studenti Visoke škole za finansije i računovodstvo.

3

Finconsult će nastaviti davati podršku studentima Visoke škole za finansije i računovodstvo kroz  omogućavanje prisustva na seminarima kontinuirane profesionalne edukacije, gdje će studenti  FINre  zajedno sa računovođama i revizorima pratiti stručne teme i biti u toku sa svim dešavanjima i pratiti poslovnu problematiku finansijsko-računovodstvene profesije.

Po završetku studija studenti Visoke škole za finansije i računovodstvo će steći certifikat Certificiranog računovođe bez dodatnog polaganja ispita.

4

U toku su prijave na licencirani studijski program Finansije i računovodstvo kako za redovno tako i za vanredne studente. Posebno je veliko interesovanje vanrednih studenata za koje je pripremljen pripremljen nastavni plan i raspored časova održavanja nastave van radnog vremena. Početak nastave je planiran za 15. oktobar kada će naša ustanova upriličiti i svečanost tim povodom.

Više informacija u vezi studiranja na Visoko školi za finansije i računovodstvo FINra u Tuzli i prijave za upis možete pogledati na web stranici www.finra.ba.

M.T.

 

Komentari

Komentara