FINconsult održao drugi ovogodišnji seminar KPE računovođa i revizora u Tuzli

FINconsult je danas 13.03.2018. godini u Tuzli u amfiteatru Visoke škole za finansije i računovodstvo FINra održao 2. ovogodišnji  ciklus seminara u okviru kontinuirane edukacije finansijsko-računovodstvene profesije u BiH, na temu:

Sačinjavanje poreznog bilansa i prijave poreza na dobit za 2017., izvještaj o transfernim cijenama, primjena novog zakona o PIO/MIO, izrada konsolidovanih finansijskih izvještaja i primjena novih propisa i standarda

Na seminaru su prezentirane aktuelne teme vezane za specifičnosti sačinjavanja poreznog bilansa i prijave poreza na dobit za 2017., transferne cijene, uticaj transfernih cijena na porezni bilans, izvještaj o transfernim cijenama, i analiza studije slučaja o transfernim cijenama. Na praktičnom primjeru prezentiran je način izrade Konsolidovanih finansijskih izvještaja i konsolidovanih prijava poreza na dobit, kao i primjena novih propisa i standarda. Sa posebnom pažnjom i interesovanjem učesnici seminara su propratili prezentaciju teme o Primjeni novog zakona o PIO/MIO.

Pripremljen je sadržajan seminarski Priručnik sa dosta praktičnih primjera, kao i prezentacije kompetentnih predavača, a sve u cilju da ovaj seminar bude od što veće koristi za učesnike seminara.

Veliki broj računovođa, revizora, direktora i vlasnika firmi je uzelo učešće na današnjem seminaru, čime je potvrđen kvalitet i korisnost seminara koje realizira FINconsult.

FINconsult pored Tuzle nastavlja sa seminarima u okviru kontinuirane edukacije finansijsko-računovodstvene profesije u BiH u još 5 bosansko-hercegovačkih gradova:

  • Sarajevo, 14. 03. 2018. (srijeda), hotel Grand
  • Tešanj-Jelah, 15. 03. 2018. (četvrtak), hotel AA Jelah
  • Gračanica, 20. 03. 2018. (utorak) Multimedijalna sala, zgrada općine Gračanica
  • Gradačac, 21. 03. 2018. (srijeda), hotel Banja Ilidža, sala za seminare I sprat
  • Brčko, 22.03.2018. (četvrtak), hotel Jelena

 

Početak seminara u 10 sati (prijem evidencijskih knjižica od 9 sati).

Više o seminarima i narednim edukacijama edukativno-konsultanske kuće FINconsult možete pogledati na www.finconsult.ba

aktuelno.ba

Komentari

Komentara