Federalno ministarstvo rada i socijalne politike: Promovisani Priručnik, Vodič i Uputstvo

Spread the love
Rental Travel

U organizaciji Federalnog ministarstva rada i socijalne politike i Međunarodne organizacije za migracije, danas su u Sarajevu promovisani Priručnik o načinu ostvarivanja statusa posebne kategorije civilne žrtve rata u FBiH, Vodič za ostvarivanje statusa i Upustvo za podnositelja zahtjeva za priznavanje posebne kategorije civilne žrtve rata.

Reha Centar

Pomoćnik federalnog ministra rada i socijalne politike za zaštitu osoba sa invaliditetom, zaštitu civilnih žrtava rata, neratnih invalida i upravljanje jedinstvenim registrom korisnika gotovinskih naknada Dobrica Jonjić je rekao da su ova izdanja kruna zajedničke saradnje u projektima podrške osobama koje su u proteklom ratu u Bosni i Hercegovini preživjele seksualno nasilje, kao posebne kategorije civilnih žrtava rata.

– Imajući u vidu težinu ove ratne traume i težinu dokazivanja traumatskog iskustva poslije više od dvije decenije, u Federaciji BiH je usvojen administrativni model utvrđivanja statusa posebne kategorije civilnih žrtava rata. Formirana je Komisija kao nezavisno stručno tijelo čiji je zadatak donošenje stručnog mišljenja da li je podnosilac zahtjeva posebna kategorija civilnih žrtava rata. Komisija djeluje skoro tri godine i ključna je pitanja, poteškoće i najbolje pravce djelovanja u postupku ostvarivanja statusa posebne kategorije civilnih žrtava rata pretočila u Priručnik – istakao je Jonjić.

U sklopu nastavka podrške posebnoj kategoriji civilnih žrtava rata, resorno ministarstvo je, u saradnji s Međunarodnom organizacijom za migracije, pripremilo Priručnik o načinu ostvarivanja statusa posebne kategorije civilnih žrtava rata u FBiH, Vodič za ostvarivanje statusa posebne kategorije civilnih žrtava rata i Uputstvo za podnositelje zahtjeva za priznavanje statusa posebne kategorije civilnih žrtava rata.

Izdanja su, prvenstveno, namijenjena osobama koje kroz svoj svakodnevni angažman dolaze u kontakt s posebnom kategorijom civilnih žrtava rata, javnim ustanovama i organizacijama civilnog društva koje se bave zaštitom žrtava seksualnog zlostavljanja i silovanja u ratu, kao i samim žrtvama koje podnose zahtjev za ostvarivanje statusa posebne kategorije civilnih žrtava rata, saopćeno je iz Federalnog ministarstva rada i socijalne politike.

aktuelno.ba / Vlada FBiH

Komentari

Komentara