Federalni ministar pravde u posjeti Tuzlanskom kantonu

Spread the love
Rental Travel

Aktualno stanje u oblasti pravde i pravosuđa na području Tuzlanskog kantona bila je tema današnjeg sastanka premijera Tuzlanskog kantona Bege Gutića i kantonalne ministrice pravosuđa i uprave Ivane Kulić sa ministrom pravde FBiH Matom Jozićem i sekretarom Ministarstva Ajšom Sotfić.

Reha Centar

Ovom prilikom premijer Gutić je rekao da je stanje u pravosudnim institucijama u Tuzlanskom kantonu na zadovoljavajućem nivou, mada ima prostora i potrebe da se ono i dodatno unaprjeđuje.

„Stanje u pravosudnim institucijama danas je znatno bolje nego što je to bio slučaj prije nekoliko godina. Između ostalog to je dijelom zasluga brojnih projekata i kapitalnih ulaganja koje je Vlada implementirala u proteklom periodu, počevši od rekonstrukcije i sanacije objekata, pa do nabavke vozila za potrebe pravosudnih institucija“, rekao je premijer Gutić i podsjetio da je u toku i procedura u vezi sa izgradnjom zgrade Općinskog suda u Tuzli, čime će se znatno poboljšati uslovi ra rad najmanje tri institucije, Općinskog suda na prvom mjestu, a zatim i Kantonalnog suda i Kantonalnog tužilaštva.

S tim u vezi, premijer Gutić je izrazio svoju i zahvalnost Vlade Tuzlanskog kantona Federalnom ministarstvu za pomoć i razumijevanje u procesu rješavanja problematike u vezi sa objektom „Doma Armije“.

Na današnjem sastanku razgovarano je i o dugovanjima koja Tuzlanski kanton po osnovu naknada za pritvor ima prema Federalnom ministarstvu. U vezi s tim dogovoreno je da se u narednim danima pripremi Sporazum o reprogramu dugovanja, a sve s ciljem izbjegavanja tužbi i daljeg gomilanja finansijskih obaveza.

Također dogovoreno je da se, na osnovu pravosnažne presude Kantonalnog suda u Tuzli, započne sa rješavanjem imovinsko pravnih odnosa nad zgradom „Soda-So“ u Tuzli, odnosno da se pokrene procedura kojom bi se Federacija BiH, kao pravni sljedbenik Soda-So holdinga uknjižila kao vlasnik dijela imovine u ovom objektu.

Premijer Gutić je danas urgirao da se na federalnom nivou pokrene pitanje izmjena zakona o prekršajima i Zakona o Poreskoj upravi FBiH, a sve kako bi se stekli uslovi da Poreska uprava FBiH započne naplatu dugovanja po osnovu kazni za počinjene prekršaje. Po ovom osnovu Tuzlanski kanton trenutno ima nenaplaćena potraživanja u iznosu od oko 9 miliona KM.

Današnjem sastanku prisustvovali su i direktor KPZ Tuzla Asim Aljić i njegov zamjenik Božo Antunović.

aktuelno.ba / Odjeljenje za informisanje Vlade TK

Komentari

Komentara