Ekspertna vlada radnicima nudi pakete do 100 KM, od novčane pomoći za sada ništa

Rental Travel

Vlada Tuzlanskog kantona na vanrednoj sjednici donijela je Odluku kojom daje saglasnost na Odluku Ministarstva finansija o izmjenama i dopunama Odluke o odobravanju sredstava u operativnom planu Budžeta Tuzlanskog kantona za period 1.10 – 31.12.2014. godine.

Reha Centar

Vlada TK također je donijela Odluku o davanju saglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Programa raspodjele sredstava za materijalno zbrinjavanje lica u stanju socijalne potrebe Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak, na način da se slobodna sredstva sa budžetske pozicije – stalna novčana pomoć u iznosu od 80.000,00 i sa pozicije – ustanove u iznosu od 19.800,00 KM, preraspodjele na poziciju – materijalno zbrinjavanje lica u stanju socijalne potrebe u ukupnom iznosu od 99.800,00 KM.

Vlada Tuzlanskog kantona i dalje radi na pronalaženju zakonske mogućnosti za što skoriju realizaciju jednokratne socijalne pomoći radnicima.

aktuelno.ba

Komentari

Komentara