Donesen program rada Vlade TK za 2017. godinu

Spread the love
Menprom

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je danas Program svog rada za 2017. godinu. Zadovoljna rezultatima koje su polučile aktivnosti iz 2016. godine, iz novog programa je vodljivo da će Vlada nastaviti raditi na istom kursu. Podrška privredi, realnom sektoru, otvaranju novih radnih mjesta, te pitanja iz oblasti socijalne zaštite i dalje će biti u fokusu rada izvršne vlasti Tuzlanskog kantona.

Reha Centar

Samo za podršku razvoju privrede Vlada će, između ostalog, raditi na realizaciji programa koji će osigurati oko 20 miliona KM za beskamatne kredite privrednim subjektima sa područja našeg kantona. Intenzivno će se raditi na provođenju Akcionog plana Tuzlanskog kantona za realizaciju Reformske agende za BiH za period 2015. – 2018. godina, strateških ciljeva iz Strategije razvoja Tuzlanskog kantona za period 2016-2020. godina, ciljeva i zadataka iz Ekspozea Premijera Tuzlanskog kantona, kao i izvršavanju aktivnosti nadležnih kantonalnih organa i institucija na odgovaranju na pitanja iz Upitnika Evropske Komisije u okviru EU integracija.

U narednom periodu u nastavit će se proces rekonstrukcije Vlade TK u smislu rasterećenja Ministarstva obrazovanja nauke, kulture i sporta osnivanjem novog ministarstva za kulturu sport i mlade, te spajanjem Ministarstva industrije, energetike i rudarstva i Ministarstva razvoja i poduzetništva u jedno Ministarstvo privrede. Ovom aktivnošću Vlada će pokazati i konkretnu institucionaliziranu brigu za pitanja mladih osoba u našem kantonu, ali i značajniju pažnju usmjeriti ka oblastima kulture i sporta.

Govoreći o kapitalnim projektima Vlada će nastaviti realizaciju već započetih aktivnosti, a to se odnosi na početak rekonstrukcije terminalne zgrade Međunarodnog aerodroma Tuzla, obnove i sanacije regionalnih putnih pravaca u našem kantonu, više kapitalnih investicija u oblasti obrazovanja i dr.

aktuelno.ba – Press Vlade TK

Komentari

Komentara