Dogovor o projektu iz oblasti maloljetničke delinkvencije

Spread the love
Menprom

Ministar za rad socijalnu politiku i povratak TK Zoran Jovanović primio je danas predstavnice Visoke škole socijalnog rada Univerziteta primijenjenih nauka Sjeverozapadne Švicarske, doc. dr.sc  Barbaru Schurh i stručnu saradnicu prof. dr. Evu Tov. Sastanak je bio prilika za razmjenu iskustava vezano za dugogodišnju saradnju na projektima iz oblasti maloljetničke delinkvencije i priprema za realizaciju novog trogodišnjeg pilot projekta.

Reha Centar

Glavna tema sastanka bio je novi projekat pod nazivom „Povezivanje i jačanje profesionalaca koji rade na prevenciji, tretmanu i resocijalizaciji maloljetnih delikvenata kroz izgradnju međusektorske saradnje“  koji će biti realizovan na području općine Lukavac.

Ministar Jovanović ovom je prilikom istaknuo da je cilj jačanje postojećih struktura i institucija ne zanemarujući ni ulogu udruženja poput Udruženja Vive žene Tuzla te pohvalio odličnu saradnju sa stručnjacima fakulteta Univerziteta u Tuzli. „Svi oni čine“, rekao je ovom prilikom ministar Jovanović, „interdisciplinarni tim koji doprinosi prevenciji, intervenciji i resocijalizaciji u polju maloljetničke delinkvencije“.

Budući da je riječ o partnerskim projektima u koji je uključena akademska zajednica i nadležne institucije i organizacije iz prakse, sastanku su prisustvovali i predstavnici Univerziteta u Tuzli (Filozofski fakultet Odsjek za socijalni rad, red. prof. Nijaz Karić, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Odsjek poremećaji u ponašanju-docenet dr.sc. Lejla Kuralić Čišić i Medicinski fakultet, red. prof. dr. Esmina Avdibegović) i predstavnica Udruženja građana Vive žene Tuzla Jasna Zečević te u ime Ministarstva dr.sc. Suada Selimović.

Na sastanku je potpisan i Memorandum o razumijevanju između Mreže podrške svjedocima ratnih i drugih zločina i Ministarstva rada, socijalne politike i povratka.

 aktuelno.ba

 

Komentari

Komentara