Deset godina doprinosa obrazovnoj reformi

Menprom

Međunarodno udruženje „Interaktivne otvorene škole“ – MIOS Tuzla obilježava 10 godina saradnje sa školama i razvoja osnovnih i srednjih škola. Svečana akademija povodom ovog jubileja održat će se  16.05.2014. godine u Hotelu Tuzla sa početkom u 18.30 sati.

Reha Centar

 Svečana akademija okupiti će članove MIOS-a, predstavnike škola – korisnika naših programa, predstavnike zvaničnih obrazovnih institucija, partnera, donatora.

 MIOS Tuzla je nevladina organizacija fokusirana na razvoj otvorenih škola u zajednici i promociji otvorenog obrazovanja.

 Od početka postojanja smo radili na uspostavljanju komunikacije i saradnje sa školama i obrazovnim institucijama iz Bosne i Hercegovina, Hrvatske i Srbije.

 Ovom prilikom ćemo se podsjetiti na izazove koji smo na početku imali uspostavljajući saradnju između tri države, te potvrditi još jednom da je bitan kriterij našeg rada neprestano zagovaranje za kvalitetno obrazovanje i odgoj djece utemeljeno na savremenim pedagoškim i psihološkim konceptima.

 U radu zastupamo stav da djeca trebaju aktivno učestvovati u nastavnom procesu i sticati znanje i kompetencije koje će im pomoći da žive kvalitetno i u skladu sa prirodom. U skladu sa tim u našem radu realiziramo edukacije, savjetovanja, umrežavanje škola bitne za kvalitetan rad škole i izgradnju poticajnog okruženja za učenje. Bitna pretpostavka je da škola koristi zajednicu kao resurs za učenje i time povezuje školski život sa realnim životnim prilikama i podržava učenike da nađu svoje mjesto u društvu.

 Tokom perioda od 10 godina razvili smo kvalitetne programe, profesionalne resurse i regionalnu mrežu otvorenih škola u zajednici.

 Mi promovišemo otvorenost, inovativnost, razumijevanje i smatramo da znanje nema granice.

 Kontakt:

Edina Malkić,

Pozorišna 13

035/362 900

muios@bih.net.ba  – AKTUELNO.BA

Komentari

Komentara