Definisana raspodjela jednokratnih novčanih pomoći

Menprom

Vlada je dala saglasnost na Program raspodjele sredstava jednokratnih novčanih pomoći za 2022. godinu koji je donijelo Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak. Programom je utvrđena raspodjela sredstava iz Budžeta Tuzlanskog kantona za 2022. godinu za jednokratnu pomoć u iznosu od 800.000,00 KM prema centrima za socijalni rad. Raspodjela sredstava izvršena je prema: broju stanovnika po popisu stanovništva iz 2013. godine, nezaposlenosti stanovništva u XI/2021. godini, broju korisnika stalne novčane pomoći u 2021. godini, broju korisnika jednokratnih novčanih pomoći u 2021. godini, broju djece korisnika dodatka na djecu u 2021. godini te broju penzionera sa iznosom najniže penzije u 2021. godini.

Reha Centar

aktuelno.ba

Komentari

Komentara