Ceremonija otvaranja obnovljenih sadržaja izletišta Ilinčica

Menprom

28.09.2022. godine sa početkom u 12:00 sati u dvorištu objekta Doma prirode na Ilinčici bit će upriličena ceremonija otvaranja obnovljenih infrastrukturnih sadržaja ovog izletišta čije finansiranje je omogućeno kroz Projekat Panonsko-jadranska veza/PA.CON (Projekt).

Reha Centar

U skoro dvije godine nakon početka implementacije Projekta, u cijelosti je rekonstruisan i opremljen objekat Doma prirode zajedno sa okolicom i sanitarnim čvorom, te je uređena edukativno-biciklistička staza u dužini od 4 km koja je označena odgovarajućom signalizacijom i na kojoj su postavljene edukativne table sa informacijama o flori i fauni izletišta Ilinčica. Duž pristupnog puta instalirana je LED rasvjeta u dužini od  1,2 km dok je na 16 lokacija na izletištu postavljena odgovarajuća oprema i mobilijar koji posjetiteljima omogućava ugodan prostor za piknik i rekreaciju. Na tri lokaliteta na Ilinčici su uređeni platoi sa panoramskim pogledom na grad Tuzlu koji će posjetiteljima osigurati još jedan način uživanja u boravku na ovom izletištu.

Poseban fokus Projekta odnosio se na stvaranje uslova za održivo upravljanje ciljanim turističkim lokalitetima i osiguranje kvaliteta u sektoru turizma. U sklopu ovih aktivnosti organizirane su tematske edukacije usmjerene na promociju turističkih destinacija korištenjem svih dostupnih alata za komunikaciju i oglašavanje (internetske platforme, socijalne mreže, itd.) te specijalizirane obuke za prepoznavanje ptica, njihovo promatranje i zaštitu. Edukacije su bile namijenjene predstavnicima nadležnih javnih ustanova koje su uključene u sektor turizma te pružaocima usluga u ovom sektoru.

Projekt Panonsko – jadranska veza/PA.CON  finansira se kroz EU IPA INTERREG Program prekogranične saradnje izmedu Hrvatske, BiH i Crne Gore. Glavni cilj Projekta odnosi se na obnovu postojeće i izgradnju nove turističke infrastrukture u sve tri partnerske zemlje čime je omogućeno bolje korištenje prirodnih resursa i valoriziracija prednosti ornito-faune ovog područja, što bi kao rezultat trebalo imati povećan broj posjetitelja odabranim turističkim lokacijama. Ukupna vrijednost prijekta je 1.870.267,64 EUR  dok je EU sufinansiranje osigurano u iznosu od 1.578.318,84 EUR. Vodeći partner projekta je Općina Nijemci iz Hrvatske, dok su partneri iz BiH Grad Tuzla i Udruženje za razvoj NERDA iz Tuzle, a iz Crne Gore Centar za zaštitu i proučavanje ptica i Javno preduzeće za Nacionalne parkove Crne Gore. Trajanje projekta je 27 mjeseci počevši od 15.10.2020. godine.  

aktuelno.ba

                                                          

 

 

 

Komentari

Komentara