BOŽIJE ČUDO: Spajanje dva mora (video)

Spread the love
Menprom

Jedna od karakteristika mora, koja je nedavno otkrivena predstavljena je u Kur'anu kako slijedi u prijevodu značenja:
“Pustio je dva mora da se dodiruju, između njih je pregrada i oni se ne miješaju.”
(Ar-Rahman, 19-20)

Reha Centar

“On je dvije vodene površine jednu pored druge ostavio – jedna je pitka i slatka, druga slana i gorka, a između njih je pregradu i nevidljivu branu postavio.”
(Al-Furqan, 53)

Ova, Kur´anom saopćena, karakteristika mora – da se međusobno dodiruju, a da se njihove vode apsolutno ne miješaju – u nedavnoj prošlosti otkrivena je od strane okeanografa. Ustanovljeno je da se, zbog prisutnosti jedne fizičke snage, nazvane “površinski napon”, vode susjednih mora ne miješaju. Čak ni ribe i ostala živa bića ne usuđuju prelaziti nevidljivi zid, tj. prelaziti iz jednog u drugi dio mora.

 Površinski napon, koji proizlazi iz različite gustine mora, gotovo poput zida sprečava međusobno miješanje voda. Svakako je zanimljiv momenat da se ova činjenica nalazi u Kur´anu, što je, opet, još jedan veoma efektan odgovor onima koji tvrde da je Kur´an napisan od strane čovjeka, Muhammeda, ﷺ. Intersantna strana svega ovoga jeste to da je ova činjenica bila objavljena u Kur'anu u dobu kada ljudi nisu imali nikakva saznanja o fizičkim silama ili okeanologiji.

Uzrokovana razlikama u osobinama dvaju mora, pomenuta sila omogućava razdvajanje mora baš kao da se između njih nalazi nevidljivi zid.

Kad god neka količina jedne vode, pređe u drugu vodu, ona izgubi svoje karakteristike, postaje homogenizovana. Postoji pregrada, a ta se pregrada naziva – tranzicijski homogenizovani prostor ili oblast. Jedna voda – druga voda, susreću se i dodiruju, ali svaka zadržava svoje karakteristike. Slana voda ostaje slana, slatka voda ostaje slatka. Same vode, slane i slatke, razlikuju se.

(Aktuelno.ba/Hacker Design)

 

Komentari

Komentara