BOSS pozvao građane da već sada donesu odluku o izlasku na izbore

Spread the love
Rental Travel

Centralna izborna komisija BiH ovjerila je prijavu BOSS-Bosanske stranke za Opšte izbore za sve nivoe zakonodavne vlasti, odnosno za sve kantonalne skupštine, oba entiteta i Parlamentarnu skupštinu BiH.

Reha Centar

Obzirom na zvaničan početak izbornog procesa, predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović pozvao je građane da već sada donesu odluku o izlasku na izbore, jer je masovni odziv građana na izborima i glasanje protiv loše vlasti jedini način suprotstavljanja nemoralnim vladajućim strankama.

BOSS

Februarski protesti, manipulacije nakon katastrofalne elementarne nepogode, upitnost isplate plata, penzija i drugih naknada građanima – obavezuju sve sindikalne, boračke, nevladine, penzionerske i druge građanski orijentirane organizacije, i sve obespravljene i prevarene građane – da se ujedine u otporu vladajućem totalitarizmu masovnim izlaskom na izbore i glasanjem protiv loših i nemoralnih vladajućih stranaka, ističe predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović.

 

Muamer Dedić, Press BOSS-a

 

AKTUELNO.BA

Komentari

Komentara