Bivši direktor ‘Konjuha’ osuđen pravomoćno na pet godina zbog zloupotrebe položaja

Rental Travel

Vrhovni sud Federacije BiH potvrdio je presudu Kantonalnog suda Tuzla za Eldina Brčaninovića, bivšeg direktora firme “Konjuh” d.d. Živinice, i izrekao mu kaznu zatvora u trajanju od pet godina zbog produženog krivičnog djela zloupotreba položaja i ovlašćenja, čime je presuda postala pravosnažna.

FINRA PROMO

Također, Brčaninoviću je izrečena i sigurnosna mjera zabrane obavljanja dužnosti ili funkcije direktora u privatnim ili javnim preduzećima, ustanovama ili organima u BiH u trajanju od pet godina, te se obavezuje da oštećenoj firmi  „Konjuh“ dd u stečaju na ime naknade štete isplati iznos od 105.000 KM u roku od 30 dana.  

Brčaninovića je optužnica Tužilaštva TK teretila da je kao direktor i odgovorna osoba u firmi Konjuh Živinice zloupotrijebio ovlaštenja, postupao suprotno interesima službe i “Konjuha” i suprotno propisima koji su ga obavezivali na zakonito, savjesno i odgovorno poslovanje. 

U dvije radnje, koje se Brčaninoviću optužnicom stavljaju na teret, navodi se da je firmi BH Pelete d.o.o Živinice,  u kojoj je bio jedan od osnivača i sa kojom je Konjuh imao zaključene ugovore o poslovnom odnosu, pribavio imovinsku korist u ukupnom iznosu od oko 475.000 KM  

U prvoj tački optužnice se navodi da je ovoj firmi zloupotrebom položaja pribavio korist u iznosu od oko 370.000 KM tokom poslovnog odnosa vezanog za rekonstrukciju kotlovnice za proizvodnju peleta, o kojem iznosu je nadležni sud ranije odlučio u parničnom postupku.

U drugoj tački optužnice se navodi da je istoj firmi pribavio korist u iznosu od 105.000 KM  tako što je odobrio isplaćivanje fakture za ovu firmu za izvođenje radova na nadstrešnici kotlovnice koji nikada nisu izvedeni.

Sud je u odnosu na ovu tačku optužnice obavezao osuđenog da na ime naknade štete isplati ovaj iznos firmi „Konjuh“  u stečaju, saopćeno je iz Tužilaštva TK. 

Komentari

Komentara