Biblioteci građani donirali knjige u iznosu 11.130 KM

Danas je u Biblioteci „Derviš Sušić“  upriličena dodjela Zahvalnica privatnim licima i pravnim subjektima koji su u toku prošle godine i do danas Biblioteci poklonili knjige, periodične publikacije, brošure i drugu bibliotečku građu. Direktorica Biblioteke Mirna Trifković, uručila je donatorima zahvalnice i ujedno se zahvalila svim građanima koji su poklanjali svoje knjige biblioteci i tako dodatno obogaćivali njen fond.

O nabavci  bibliotečke građe u NUB „Derviš Sušić“ Tuzla govorila je Maksida Sijerčić, bibliotekar u Službi za obradu i nabavku bibliotečke građe.

  • Poklon je predstavlja značajan element u segmentu poslova nabavke. Pod bibliotečkom građom podrazumjevamo knjige, brošure, periodične publikacije, časopise i drugu nekonvencionalnu građu: CD-ovi, DVD-ovi i dr.. Prilikom odabira građe koju ćemo uvrstiti u fondove Biblioteke poklonu se pridaje posebna pažnja, za svaki pojedinačni primjerak knjige procjenjujemo materijalnu vrijednost na osnovu formule za izračunavanje vrijednosti poklonjenih knjiga. Ako  napravimo uvid  u statističke podatke nabavke bibliotečke građe po osnovu poklona za period januar-decembar 2017. godine, pokazatelji govore da su u fondove Biblioteke i na raspolaganje korisnicima date  824 knjige. Procijenjena materijalna vrijednost ovih knjiga iznosi 11.130,00 KM, kazala je Sijerčić.

U toku 2017. godine i do danas zabilježili smo 54 donatora koji su Biblioteci poklonili knjige ili periodične publikacije od toga su 47 pojedinci građani, a 7 pravni subjekti. Donatora je bilo  mnogo više, ali  mnogi su izrazili želju da budu anonimni što svakako treba uvažiti.

Značajno je pomenuti da Biblioteka kontinuirano iz svojih rezervi izdvaja i poklanje knjige drugim bibliotekama koje se obrate sa zahtjevom, tako da  poklonjene knjige koje Biblioteka „Derviš Sušić“ Tuzla posjeduje u dovoljnom broju primjeraka poklonjaju se nekoj drugoj biblioteci kojoj su potrebne.

aktuelno.ba

Komentari

Komentara