Besplatni priključci za borce i članove njihovih porodica na komunalnu infrastrukturu

Vlada Tuzlanskog kantona  je danas utvrdila uslove, kriterije i postupak ostvarivanja prava na besplatan priključak na infrastrukturnu mrežu. Radi se o priključcima na vodovodnu i kanalizacionu mrežu i elektrodistributivnu mrežu za borce i članove njihovih porodica sa područja Tuzlanskog kantona.

Shodno donesenoj odluci, pravo na besplatan priključak na infrastrukturnu mrežu podrazumijeva refundaciju finansijskih sredstava licu u skladu sa odredbama Zakona o dopunskim pravima branitelja i članova njihovih obitelji.

I u ovoj odluci precizirani su i imovinski cenzus i dodatni kriteriji za ostvarivanje ovog prava.

aktuelno.ba

Komentari

Komentara