Arhiv Tuzlanskog kantona organizira postavku izložbe “Graditeljski simboli Tuzle”

Rental Travel

Povodom obilježavanja Dana evropskog naslijeđa, Arhiv Tuzlanskog kantona će 23.9.2022. godine postaviti izložbu “Graditeljski simboli Tuzle”. Izložba će biti postavljena u 11 sati na Trgu slobode u Tuzli. Svi zainteresirani građani i prolaznici izložbu će moći pogledati u periodu od 11 do 14 sati na ovom tuzlanskom trgu.

Reha Centar

O izložbi:

Izložbom “Graditeljski simboli Tuzle” predstavljen je dio reprezentativnih objekata koji su po svojim graditeljskim, arhitektonskim karakteristikama, te značaju sa kulturnog, vjerskog, obrazovnog i drugog značaja, bili i ostali simboli Tuzle i Bosne i Hercegovine. Izložba se sastoji od tri cjeline. Prvu čine objekti koji su u dobrom stanju i predstavljaju simbole kulturnog naslijeđa Tuzle. Drugu čine objekti koji su zbog posljedica slijeganja bili porušeni, ali zbog velikog značaja istih obnovljeni. Treću skupinu čine objekti koji su porušeni i na čijem mjestu su izgrađeni neki novi objekti ili su pretvoreni u zelenu površinu. Ova izložba predstavlja izbor najreprezentativnijih graditeljskih objekata, iako se u Tuzli nalaze i mnogi drugi.

Izložba se sastoji od 16 panoa, a na svakom je prikazan jedan od objekata – simbola Tuzle. Među sačuvanim objektima prikazani su: Hastahana, Most s kipovima, Srpska pravoslavna crkva (Hram Uspenja Presvete Bogorodice) i Turalibegova (Poljska) džamija.

Porušeni objekti koji su prikazani izložbom su: Austrijska pošta/Narodna biblioteka, Dom zdravlja Skver, Velika Gimnazija u Tuzli, Hotel “Bristol” i hotel Grand”, zgrada Behrambegove medrese, željeznička stanica Musala, Solana Simin Han, Špiritana i Templ (Jevrejski hram).

Porušeni, ali obnovljeni objekti koji su zastupljeni na izložbi su: Čaršijska (gradska) česma, Barok i Katolička crkva.

Izdavači izložbe su Arhiv Tuzlanskog kantona i Društvo arhivskih zaposlenika Tuzlanskog kantona. Autori izložbe su: Hatidža Fetahagić, Selma Isić, mr. sc. Alma Hasukić i Adnan Tinjić.

aktuelno.ba

Komentari

Komentara