Apel Komisije za ljudska prava i slobode Grada Tuzla

Menprom

Imajući u vidu da semaforska signalizacija na raskrsnici Brčanska Malta nije u funkciji čime je sigurnost pješaka, vozača i drugih učesnika u saobraćaju ugrožena, te da se radi o jednoj od najprometnijih raskrsnica u Gradu, Komisija za ljudska prava i slobode Gradskog vijeća Grada Tuzla traži od Službe za komunalne poslove, izgradnju i poslove MZ, MUP TK, PU Tuzla i JKP „Saobraćaj i komunnikacije“ da HITNO, u okviru svojih nadležnosti preduzmu aktivnosti u cilju sigurnog odvijanja sabraćaja i to na način:

Reha Centar
  • da se osigura regulisanje saobraćaja putem saobraćajnog policajca, do vraćanja semafora u funkciju
  • da se preduzmu sve radnje u cilju dovođenje u funkciju vertikalne signalizacije,
  • da se preduzmu preventivne mjere u cilju sprječavanja nastanka ovakvih i sličnih situacija saobraćajnog kolapsa na najprometnijim raskrsnicama u Gradu.

PREDSJEDNIK KOMISIJE

         Mirnes Ajanović

aktuelno.ba

 

 

Komentari

Komentara