Osam stanova za pripadnike boračke populacije

Rental Travel

Vlada TK donijela je Odluku o dodjeli osam stanova u vlasništvo pripadnicima boračke populacije. Zakonom o dopunskim pravima branitelja i članova njihovih porodica, kao jedno od dopunskih prava, predviđeno i pravo na dodjelu stana u vlasništvo. Stanove su dobili Šehzada Kišić (Mehmed), član porodice šehida- poginulog borca iz Lukavca, Nurdin Redžić (Nurija), ratni vojni invalid iz Lukavca, 3. Hanča Kovačević (Eugen), član porodice šehida-poginulog borca iz Tuzle, Sabrija Tahirović (Sabit), Jasmin Salihović (Ismet), Bego Mehičić (Hrusto), Hajrudin Malagić (Ago) i Akif Jahić (Muharem) ratni vojni invalidi iz Tuzle.

Reha Centar

aktuelno.ba

Komentari

Komentara