7. Regionalna HIV i AIDS konferencija u Sarajevu, 28. i 29. maja

Menprom

Udruženje Partnerstvo za zdravlje u saradnji sa partnerima  organizira 7.  regionalnu HIV i AIDS konferenciju u Sarajevu,  koja će biti održana 28. i 29. maja/svibnja 2015. godine pod  radnim nazivom MARP:  Proširenje odgovora na HIV.

Reha Centar

Program Konferencije usmjeren je ka postizanju veće uključenosti visokorizičnih – MARP populacija u sistem postojećih usluga, kao i razvijanju izlaznih strategija vezanih za tranzicioni period koji Bosnu i Hercegovinu očekuje nakon najavljenog odlaska Globalnog fonda za borbu protiv AIDS-a, tuberkuloze i malarije.  Tokom ovog perioda sve usluge vezane za HIV, AIDS i tuberkulozu trebaju preći u nadležnost relevantnih državnih institucija BiH na svim nivoima.

Poseban fokus Konferencije bit će problematika izlazne strategija Globalnog fonda, odnosno, najavljenog povlačenja projekta za BiH u 2015. godini, nakon čega bi kompletan servis usluga trebao preći na vladine institucije i lokalne nevladine organizacije. U ovu svrhu, bit će održana sesija pod nazivom Izlazna strategija, tokom koje će predstavnici vladinog sektora iz BiH, ali i susjednih zemalja te predstavnici GF-a, UNDP-a i drugi predstaviti moguće modele izlazne strategije.

Konferencija je osmišljena kao jedinstven forum za razmjenu znanja, iskustava i pozitivne prakse koji se događa svake druge godine i okuplja  eminentne stručnjake, direktno ili indirektno uključene u sistem usluga odgovora na HIV.  Oko 150 učesnika će tokom konferencije moći čuti predavanja uglednih ljekara, savjetnika u centrima za dobrovoljno i povjerljivo savjetovanje o HIV-u, akademika, socijalnih radnika, zdravstvenih radnika, kao i predstavnika vladinih i nevladinih organizacija iz BiH, regiona i Evrope.

Konferencija će biti održana u sarajevskom hotelu „Radon Plaza“. Glavni sponzor Sedme regionalne HIV i AIDS konferencije je Globalni fond za borbu protiv HIV-a, malarije i tuberkuloze, dok Zajednički program Ujedinjenih naroda za HIV i AIDS – UNAIDS pruža dodatnu logističku podršku oko organizacije Konferencije.

Više informacija o Konferenciji na  stranici www.balkanshivconference.com .

aktuelno.ba

 

 

Komentari

Komentara

Posted In: