100 dana rada Vlade Tuzlanskog kantona obilježila 44 dana protesta

Rental Travel

Povodom prvih 100 dana Vlade Tuzlanskog kantona premijer Kantona Bego Gutić je održao konferenciju za medije. Ovom prilikom prezentirane su provedene i započete aktivnosti Vlade i ministarstava pojedinačno. U proteklom periodu Vlada je svoje aktivnosti vodila uporedo po dvije linije.

Reha Centar

Prva je očuvanje finansijske stabilnosti Kantona, druga su aktivnosti u vezi sa privredom, istaknuto je. „Obzirom da smo u proteklom periodu osigurali nesmetanu isplatu plaća i naknada za sve uposlene u obrazovanju, policiji, pravosuđu i upravi, kao i u zdravstvenom sektoru, te da nije ugrožena finansijska stabilnost Budžeta, mogu reći da sam zadovoljan ovim što smo uradili na finansijskom planu. S druge strane od 100 dana rada ove Vlade, 44 dana smo bili opterećeni raznim protestima i demostracijama ispred sjedišta Vlade i ministarstava.

Ipak i u ovoj oblasti urađeno je mnogo. Otvorili smo mnoge procese, prije svega u onim privrednim društvima gdje Vlada ima većinski udio u kapitalu” rekao je premijer Gutić. U završnoj fazi je priprema sporazuma sa radnicima fabrike obuće Aida, a koji će im omogućiti socijalno zbrinjavanje i sukcesivno uvezivanje radnog staža. Za Tvornicu transportnih uređaja smo uradili sve što je bilo u mogućnosti Vlade i što je Sindikat od nas tražio, ali su oni i Uprava propustili sve šanse da omoguće ulazak Tvornice u postupak finansijske konsolidacije. Nažalost u ovoj fabrici jedino rješenje jeste restrukturiranje i da kroz stečaj pronađu strateške partnere, istakao je Premijer.
Također, akcentirano je da je u proteklom periodu Vlada Tuzlanskog kantona očekivala pomoć Federacije BiH, koju je tokom svoje posjete našem kantonu najavio i federalni premijer Fadil Novalić. Nažalost realizacija ove pomoći je izostala.
Odmah po imanovanju Vlada je započela aktivnosti na izradi kantonalnih zakona o državnoj službi i zakona o platama u javnom sektoru kojima bi se trebale popuniti određene pravne praznine i na jedinstven način riješiti pitanja plaća i naknada svih uposlenika u javnom sektoru na području Kantona. Donošenje prijedloga ovih zakona očekuje se u narednim danima.
Osim rada u oblastima za koju ima direktnu nadležnost Vlada je intenzivno radila i na iniciranju federalnih propisa.

Inicijativa za izmjenu zakona kojim se reguliše raspodjela javnih prihoda prema kantonima i otplata inostranog duga, te Zakona o stečaju su samo neke od aktivnosti koje je Vlada Tuzlanskog kantona vodila tokom prvih 100 dana od svog imenovanja.

Rezime najbitnijih segmenata rada Vlade TK po ministarstvima (pd

aktuelno.ba

Komentari

Komentara