Plaće policajaca Tuzlanskog kantona usaglašene sa plaćama policijskih službenika na federalnom nivou

Na danas održanoj vanrednoj sjednici Vlada Tuzlanskog kantona je dala saglasnost na Odobrenje Plana novčanih tokova za period od 01.04. do 30.06.2019. godine. Također, Ministarstvo finansija je zaduženo da poveća alokaciju sredstva budžetskim korisnicima iznad odobrenog plana novčanih tokova za iznos od 5.707.035,94 KM i izvrši odobravanje operativnog plana Budžeta Tuzlanskog kantona za period 01.04.-30.06.2019. godine iz budžetskih sredstva u skladu sa zahtjevima budžetskih korisnika u iznosu od 92.738.035,94 KM.

U cilju usaglašavanja plaća policijskih službenika na federalnom nivou, Vlada Tuzlanskog kantona je u Budžetu za 2019. godinu odobrila sredstva za povećanje koeficijenata za činove „generalni inspektor policije“, „stariji narednik“, „narednik“, „stariji policajac“ i „policajac“, počev od 01. aprila 2019.godine. S tim u vezi Vlada je danas donijela Uredbu o izmjenama Uredbe o plaćama i naknadama plaća policijskih službenika Tuzlanskog kantona.

aktuelno.ba

Komentari

Komentara