Želimo privući strane investicije

U okviru aktivnosti kao sastavnog dijela parlamentarne većine u Gradskom vijeću Grada Tuzla, predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović je istakao da su i na posljednjoj sjednici Vijeća poduzete mjere u cilju obezbjeđenja uslova za davanje na korištenje gradskog zemljišta pod povoljnim uslovima, kako bi se privukli investitori i obezbijedila nova radna mjesta.

Pored ranije odluke Vijeća o davanju na korištenje poljoprivrednog zemljišta pod izrazito povoljnim uslovima, prilikom usvajanja Odluke o uslovima i načinu raspolaganja nekretninama u vlasništvu Grada Tuzla, obnovljena je inicijativa za izmjenu zakonske regulative koja će omogućiti ulaganja i gradnju objekata sa ciljem zapošljavanja.

Time će se obezbijediti uslovi za sve opštine i gradove u Federaciji BiH da pod povoljnim uslovima mogu privući domaće i strane investitore putem izgradnje poslovnih zona sa obezbjeđenom kompletnom infrastrukturom, kako je to već u realizaciji u Gradu Tuzla, a sve u cilju obezbjeđenja novih radnih mjesta, istakao je predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović.

 

13.3.2015.                                                                                    Muamer Dedić, Press BOSS-a

aktuelno.ba

 

Komentari

Komentara