Započeti radovi na sanaciji puteva na novim lokacijama

Spread the love
Rental Travel

Služba za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica u proteklom periodu završila je radove na sanaciji puteva u MZ Breške (Dom za stare) u dužini od 400 metara i MZ Bukinje (put Bukinje-Lipnica) u dužini od 500 metara.

Reha Centar

U periodu od 15.06. do 20.06.2024. godine započeti su radovi na sanaciji puteva i putne infrastrukture na području grada Tuzle, u skladu s potpisanim ugovorima, te su u toku radovi na sljedećim lokacijama:

  • Ulica Zvonka Cerića, MZ Kreka u dužini od 500 metara,
  • Ulica Mandžukovac, MZ Slavinovići u dužini od 600 metara,
  • Naselje Debelo Brdo, MZ Slavinovići u dužini od 1494 metara,
  • Ulica Mahmuta Bušatlije, MZ Slavinovići u dužini od 220 metara,
  • Ulica Uzeira Mehičića, MZ Gornja Tuzla u dužini od 500 metara.

Služba za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica kontinuirano radi na unapređenju komunalne infrastrukture i poboljšanju kvaliteta života građana Tuzle.

Služba za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica

aktuelno.ba

Komentari

Komentara