Zakazana 57. Sjednica Skupštine Tuzlanskog kantona

Rental Travel

Na današnjoj sjednici Kolegija Skupštine Tuzlanskog kantona, zakazana je 57. sjednica Skupštine Tuzlanskog kantona.

Reha Centar

57. sjednica Skupštine Tuzlanskog kantona bit će održana u utorak, 7.6.2022. godine, sa početkom u 10,00 sati u Plavoj sali Bosanskog kulturnog centra u Tuzli.

Planirano je razmatranje 21 tačke dnevnog reda:

 1. Prijedlog Zakona o plaćama i naknadama državnih službenika, namještenika i drugih lica zaposlenih u organima državne službe Tuzlanskog kantona
 2. Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnivanju Javne ustanove Zavod za odgoj i obrazovanje osoba sa smetnjama u psihičkom i tjelesnom razvoju
 3. Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o inspekcijama Tuzlanskog kantona
 4. Nacrt Zakona o plaćama i naknadama policijskih službenika Tuzlanskog kantona
 5. Nacrt Zakona o privremenom korišćenju javnih površina na području Tuzlanskog kantona
 6. Izvještaj o radu Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Tuzlanskog kantona za period 01.01.-31.12.2021. godine
 7. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JU Direkcija regionalnih cesta Tuzlanskog kantona za period 01.01.-31.12.2021. godine
 8. Izvještaj o radu sa Izvještajem o izvršenju finansijskog plana JU Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona za period 01.01. – 31.12.2021. godine
 9. Izvještaj o radu Pedagoškog zavoda Tuzlanskog kantona za 2021. godinu
 10. Informacija o stanju sigurnosti na području Tuzlanskog kantona za 2021. godinu
 11. Izvještaj o radu Kantonalnog pravobranilaštva u Tuzli za period od 01-01-2021. do 31.12.2021. godine
 12. Razmatranje:
 13. Narativnog izvješća o radu Kantonalnog tužiteljstva Tuzlanskog kantona za 2021. godinu
 14. Informacije o radu Kantonalnog suda u Tuzli i općinskih sudova Tuzla, Banovići, Gradačac, Gračanica, Kalesija, Lukavac, Srebrenik i Živinice za 2021. godinu
 15. Izvještaj o radu JU Narodno pozorište Tuzla za 2021. godinu
 16. Izvještaj o radu i poslovanju JU Zavod za zaštitu i korištenje kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Tuzlanskog kantona za 2021. godinu
 17. Izvještaj o radu i poslovanju JU Muzej istočne Bosne Tuzla za 2021. godinu
 18. Izvještaj o radu JU Specijalna biblioteka „Behram-beg“ Tuzla za 2021. godinu
 19. Izvještaj o radu Komisije za koncesije Tuzlanskog kantona za period 01.01.-31.12.2021. godine
 20. Informacija o statusu projekta izgradnje auto ceste Tuzla – Brčko – Orašje, kao dijela auto ceste Sarajevo – Beograd sa Zaključkom Vlade Tuzlanskog kantona broj: 02/1-23-964/22 od 20.4.2022. godine
 21. Informacija o stanju u oblasti mladih u Tuzlanskom kantonu u 2021. godini
 22. Zaključak u vezi zahtjeva za autentično tumačenje članova 22. i 22a Zakona o uslovima i postupku legalizacije bespravno izgrađenih građevina („Službene novine Tuzlanskog kantona“, br. 3/06, 1/07, 5/08, 10/11, 7/17, 11/18, 8/20 i 10/21)
 23. Zaključak u vezi zahtjeva za autentično tumačenje člana stav (6) Zakona o visokom obrazovanju – prećišćeni tekst  („Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj: 21/21)

 

aktuelno.ba

 

Komentari

Komentara