Zagađenje zraka ostavlja dugoročne posljedice naročito na hronične plućne bolesnike

Klinika za plućne bolesti UKC Tuzla, danas je održala brifing za novinare povodom velikog aerozagađenja zraka u Tuzli i Tuzlanskom kantonu. Novinarima su se obratili doc.dr. Suvad Dedić, načelnik Klinike za plućne bolesti, prim.dr. Nada Remetić, specijalista pneumoftiziolog i dr. Amra Šakušić, specijalista pneumoftiziolog. Na brifingu je istaknuto da zagađenje zraka ostavlja dugoročne posljedice naročito na hronične plućne bolesnike koji boluju od astme i hronične opstruktivne plućne bolesti i oboljele od kardio cerebro vaskularnih bolesti.
Naglašeno je da se aerozagađenje u svijetu smatra jednim od uzroka porasta incidence i prevalence astme, hronične opstruktivne plućna bolest (HOPB), karcinoma pluća, upala gornjih i donjih dišnih putova, alergija i povećane stope smrtnosti.
Prema riječima doc.dr. Suvad Dedić, od aerozagađenja unutrašnjeg i vanjskog okoliša najugroženija su djeca do pet godina starosti, osobe starije od 60 godina, hronični plućni i srčani bolesnici.
Stoga je potrebno izbjegavanje boravka u aerozagađenim sredinama, naročito u danima s visokim koncentracijama štetnih čestica i gasova, smanjiti kretanje i boravak vani te ako je neophodno koristiti maske.
Savjetuje se i provjetravanje i dobra ventilacija životnih i radnih prostora zbog unutrašnjeg aerozagađenja, ali i uzimanje dovoljne količine tečnosti, vitamina i minerala, adekvatno oblačenje i redovne kontrole hroničnih bolesnika.
U slučaju pojave bilo kakvih simptoma blagovremeno se javiti ordinirajućem ljekaru porodične medicine ili specijalisti pneumoftiziologu, internisti kardiologu, pedijatru, neurologu – istakao je doc.dr. Suvad Dedić, načelnik Klinike za plućne bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla.

aktuelno.ba / UKC Tuzla

Komentari

Komentara