Za plaće budžetskih korisnika obezbijeđen tek dio sredstava

Rental Travel

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Odluku kojom je odobrena jednokratna pozajmica novčanih sredstava sa podračuna Tuzlanskog kantona u iznosu do 3.000.000,00 KM, sa podračuna pod nazivom sredstva posebnog poreza za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća, u iznosu do 2.000.000,00 KM i sredstava za zaštitu okolice u iznosu do 3.000.000,00 KM. Pozajmica je odobrena u cilju obezbjeđenja nedostajućeg dijela novčanih sredstava za isplatu plaća za maj 2014. godine, za zaposlene kod budžetskih korisnika čijim korištenjem se ne smije ugroziti izvršenje obaveza po namjenskom podračunu.

Reha Centar

aktuelno.ba

Komentari

Komentara