Web sajt Vlade TK zadovoljava kvalitetom i količinom prikazanih podataka

Menprom

„Internet stranica Vlade Tuzlanskog kantona, po indikatorima koji su bili predmet posmatranja, u većem dijelu zadovoljava kvalitetom i količinom prikazanih podataka (73%). U poređenju sa ostalim kantonima i na osnovu postavljenih indikatora, web sajt Vlade TK je najsveobuhvatniji“ ocjena je koju su Centri civilnih inicijativa u svojoj analizi „Javnost rada vlada i parlamenata u BiH: službene web stranice institucija kao efikasan alat za pružanje informacija“ dali web stranici Vlade Tuzlanskog kantona (www.vladatk.kim.ba). U ovoj analizi iznesene su i određene zamjerke i poželjni dodaci, na čijem otklanjanju i uvrštavanju se već radi.

Reha Centar

Tokom 2014. godine web stranicu Vlade Tuzlanskog kantona je 963.496 puta pregledao 113.001 posjetilac. Dvije trećine ili 66,3% od ukupnog broja posjeta su stari, odnosno posjetioci, koji su već ranije posjećivali naš web portal, a jedna trećina su novi posjetioci.

Analizirajući samo drugu polovinu 2014. godine u odnosu na isti period 2013. godine došli smo do podatka da je naša web prezentacija u periodu juni – decembar 2014. godine zabilježila povećanje broja posjeta za 36%, uz povećanje broja posjetilaca za oko 33%.

Sve navedeno je još jedan od pokazatelja da je Vlada Tuzlanskog kantona svoj rad temeljila na transprenostnosti o čemu svjedoči sadržaj web stranice. Samo tokom 2014. godine s ciljem pravovremenog i objektivnog informisanja javnosti o svim preduzetim i planiranim aktivnostima Vlade Kantona, na web stranici je objavljeno 435 informacija, izvještaja sa sjednica Vlade, saopštenja, najava i drugih komunikacijskih formi.

Web stranica je tokom protekle godine zabilježila posjete iz više od 90 država. Očekivano najveći broj posjeta došao je iz Bosne i Hercegovine (95%), zatim slijede posjete iz Hrvatske, Srbije, Njemačke, Sjedinjenih Američkih Država, Slovenije, Austrije, Švicarske i Ujedinjenog Kraljevstva.

 

aktuelno.ba

Komentari

Komentara