Vlada TK: Usvojen Izvještaj o radu Ministarstva kulture, sporta i mladih

Vlada je usvojila  izvještaj o radu Ministarstva kulture, sporta i mladih u 2018. godini. Imajući u vidu da se radi o novoformiranom ministarstvu, koje je započelo sa radom 01. januara 2018. godine, zatim da je imalo minimalan broj uposlenih u odjeljenjima, analizirajući realizovane programske aktivnosti zasigurno se može zaključiti da je Ministarstvo u 2018. godini uspješno  obavilo svoju misiju.

Rezultati su naročito evidentni realizacijom većeg broja aktivnosti i mjera u drugoj polovini 2018.godine, nakon raspisivanja Javnog poziva za odabir korisnika grant-sredstava „Podrška mladima“ za 2018. godinu, čime su podržani programi usmjereni na subvencioniranje kamata na kredite za stambeno zbrinjavanje mladih sa ukupno 79.084,21 KM i nabavku računarske i druge opreme koja će doprinijeti boljim rezultatima i uspjesima mladih ljudi u oblasti obrazovanja, nauke, umjetnosti, kulture i sporta na području Tuzlanskog kantona u ukupnom iznosu 20.000,00 KM. Kada je u pitanju oblast sporta, Ministarstvo je izradilo prijedlog Zakona o izmjenama  i dopunama Zakona o sportu, čime se doprinosi unapređenju uslova za rad sportskih organizacija i stručnih osoba u oblasti sporta na području Tuzlanskog kantona. Također, za sufinansiranje programa/projekata sportskih organizacija u oblasti tjelesne kulture i sporta za 2018. godinu potpisani su ugovori sa 133 subjekta iz oblasti sporta kojima se sufinansiraju projekti/programi u oblasti tjelesne kulture i sporta. Ukupna vrijednost potpisanih ugovora iznosi 418.400,00 KM. Na osnovu pojedinačnih zahtjeva sportskih organizacija, podržana je realizacija 31. projekta, ukupne vrijednosti 72.000,00 KM. Nadalje, uspjesi Ministarstva su ostvareni i realizovanim programom podrške manifestacija kulture od interesa za Tuzlanski kanton.

Donesenim Kalendarom manifestacija od interesa za Tuzlanski kanton za 2018. godinu, sa ukupno 100.000,00 KM je podržano 50 projekata koji se odnose na organizaciju tradicionalnih i drugih značajnih pozorišnih, književnih, muzičko-scenskih,  muzičkih,  plesnih,  muzejskih i drugih manifestacija, tribina, simpozija i sl. Posebno je značajno istaći da je u 2018. godini uspostavljena intenzivna saradnja sa javnim ustanovama i organizacijama iz oblasti kulture, sporta i mladih, kroz konstruktivan dijalog koji ima za cilj identificiranje, a zatim preduzimanje aktivnosti na otklanjanju barijera u njihovom radu.

Uzimajući u obzir da je ovo ministarstvo počelo sa radom od 01.01.2018. godine, prepoznate su mogućnosti koje nude fondovi Europske unije u ostvarivanju politika iz nadležnosti ovog ministarstva, te su preduzete konkretne aktivnosti na jačanju kapaciteta za izradu projektnih aplikacija i učešće u projektima koji se finansiraju Europske unije. Izrađena je i usvojena Informacija o problemu odlaska građana sa prostora Tuzlanskog kantona, te je izrađen i usvojen od strane Skupštine Tuzlanskog kantona zaključak sa prijedlogom mjera koje će doprinijeti rješavanju problematike odlaska mladih sa područja Tuzlanskog kantona.

aktuelno.ba

Komentari

Komentara