Vlada TK: UKC-u odobreno 10 miliona KM za nabavku medicinske opreme

Rental Travel

U skladu sa ranije najavljenim aktivnostima podrške Univerzitetskom kliničkom centru u Tuzli, na današnjoj sjednici Vlada je odobrila 10 miliona KM za nabavku medicinske opreme. Radi se o ukupno 120 elemenata opreme, prema listi opreme koju je pripremio Univerzitetski klinički centar u skladu sa prioritetima za poslovanje, unaprjeđenje nivoa zdravstvene zaštite i pružanja usluga pacijentima.

Reha Centar

Također, kada je u pitanju oblast zdravstva Vlada je danas prihvatila tekst preporuke i ovlastila ministricu zdravstva da potpiše i javnim zdravstvenim ustanovama u TK dostavi preporuku za postupanje sa transferiranim sredstvima. Ovim se sve javne zdravstvene ustanove upoznaju da su sredstva predviđena Izmjenama i dopunama Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona, a za koje su potpisani Aneksi Ugovora između Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona i javnih zdravstvenih ustanova na području Tuzlanskog kantona, u cijelosti transferirana javnim zdravstvenim ustanovama na području Tuzlanskog kantona, te im se preporučuje da se navedena sredstva utroše na poboljšanje standarda uposlenih, u skladu sa mogućnostima, a ukoliko to ranije nije učinjeno.

Također, u pogledu Odgovora Koordinacije sindikata budžetskih korisnika na stav Kolegija Vlade TK, Vlada je danas zadužila Pregovarački tim Vlade Tuzlanskog kantona da početkom naredne sedmice nastavi postupak pregovaranja sa predstavnicima sindikata zaposlenih kod budžetskih korisnika Tuzlanskog kantona i da u ime Vlade Tuzlanskog kantona iznese odgovarajuću ponudu prema sindikatima.

Radi tehničke dopune u opisu linearnog akceleratora kojeg planira nabaviti UKC-Tuzla, a zašto je Vlada Tuzlanskog  kantona već ranije osigurala 7,75 miliona KM, Vlada je danas prihvatila tekst Aneksa Ugovora o sufinansiranju nabavke medicinske opreme. Naime, uređaj koji se primjenjuje za radioterapiju sastoji od više komponenti koje nisu bile navedene u prvobitno potpisanom Ugovoru.

aktuelno.ba

Komentari

Komentara